Norway

CZ509E, CX609E mobiltelefon kompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftede tilkoplingsmuligheter for CX609E, CZ509E og mobiltelefoner fra forskjellige andre produsenter.

  • Listen med telefoner er ikke uttømmende og representerer kun typer som er testet. Dersom en telefon ikke er opplistet, betyr ikke dette nødvendigvis at den ikke vil fungere.
  • Resultatene ble oppnådd med testing under visse betingelser ved fabrikken. Aktuelle resultater kan bli annerledes når produktene benyttes under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen viser kun testresultater, men garanterer ikke tilkoplingen.
  • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, vennligst se dokumentasjonen som fulgte med den.


J : Tilgjengelig

N : Ikke tilgjengelig

- : Ingen funksjon

*1 Det er ikke sikkert at utgående samtale er tilgjengelig, avhengig av mobiltelefonens tilstand.
*2 Det er ikke sikkert at privat modus eller håndsfri modus er tilgjengelig.
*3 Det er ikke sikkert at ringetonen er tilgjengelig.
*4 Det er ikke sikkert at data er tilgjengelig ved overføring av hele telefonboken.
*5 Det er ikke sikkert at midlertidige stans, stans, spor opp, hurtig fremover, spor ned og hurtig bakover er tilgjengelig.
*6 Lydhopp/Støy/Lav tale kan være tilgjengelig. Det er mulig å forbedre gjennom å koble til på nytt.
*7 Navnet i nedlastede/overførte telefonbok vises kanskje ikke normalt.
*8 Det er kanskje ikke mulig å koble til på nytt etter telefonbokoverføring. Tilbakestill telefonen og enheten for å koble til på nytt.
*9 Det er ikke mulig å koble til via mobiltelefon. Koble til fra Navigasjon.
*10 Det er ikke mulig å styre gjennom navigasjon.
*11 Lydspiller gjenopptar ikke automatisk etter samtale.
*12 Ringetonen er innenfor båndet.
*13 Bluetooth-lyd kan starte automatisk etter at samtalen er ferdig.
*14 Bluetooth kan bli frakoblet når du bytter til privat modus. Koble dem til på nytt manuelt når du bytter til håndfrimodus.
*15 Lydstreaming kan beholde pausetilstand etter en avbrutt samtale. Trykk på "Spill av" for å starte på nytt.

Gå tilbake til toppen av siden