CX501E kompatibilitet med mobiltelefon

Denne siden gir informasjon om CX501E og bekreftet kompatibilitet med ulike merker mobiltelefoner.

  • Listen over telefoner er ikke uttømmende og representerer bare et testet utvalg. Selv om en telefon ikke er oppført, betyr det ikke nødvendigvis at den ikke kan brukes.
  • Resultatene ble innhentet gjennom testing under bestemte forhold på fabrikken. Faktiske resultater kan variere når produktene brukes under ulike forhold og i ulike miljøer.
  • Listen viser kun resultatene av testingen, og garanterer ikke at tilkobling er mulig.
  • For informasjon om hvordan du bruker mobiltelefonen, må du se tilhørende dokumentasjon.
  • Kontrollfunksjonen virker automatisk for talevolum. Det kan hende talevolumet er ustabilt i begynnelsen av samtalen, avhengig av samtaleforholdene eller telefonmodellen.

Merknad om overføring av telefonbok

  • Den vises kanskje ikke normalt hvis telefonboken inneholder andre tegn enn alfanumeriske tegn.
  • Det kan hende du ikke kan overføre kategorien til telefonnummeret, avhengig av innstillingen for kategorien.
  • Du kan lagre maksimalt 5 mobiltelefoner og 100 telefonbøker. Hvilke telefonbøker og hvilke numre i flere telefonbøker som overføres når du overfører alle telefonbøker, avhenger av mobiltelefonene.


Yes (Ja): Tilgjengelig

No (Nei): Ikke tilgjengelig

-: Ingen funksjon

Gå tilbake til toppen av siden