Norway

CZ702E, CZ302E, FZ502E kompatibilitet med mobiltelefon

Denne kompatibilitetsinformasjonen er basert på Bluetooth-modulfastvaren for CZ702E/ CZ302E/ FZ502E, versjon 1.19.10 fra mai 2012.

Denne siden gir informasjon om bekreftede tilkoblingsmuligheter for CZ702E/ CZ302E/ FZ502E med ulike mobiltelefonmerker.

  • Listen over telefoner er ikke uttømmende og gjelder bare det testede eksemplaret. Selv en telefon ikke er oppført, betyr det ikke nødvendigvis at den ikke vil fungere.
  • Resultatene ble innhentet gjennom testing under bestemte forhold på fabrikken. Faktiske resultater kan variere når produktet brukes under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen viser bare resultatene av testingen, og garanterer ikke tilkobling.
  • Se dokumentasjonen for mobiltelefonen for informasjon om hvordan du bruker den.


Ja: Tilgjengelig

Nei: Ikke tilgjengelig

-: Ingen funksjon

Gå tilbake til toppen av siden