Norway

Bluetooth kompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftet tilkoplingsbarhet av Clarion produkter med produkter fra andre produsenter.

  • Listen over produkter er ikke fullstendig og representerer bare testede eksempler. Hvis et produkt ikke står på listen, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke fungerer.
  • Resultatene er oppnådd gjennom testing under visse forhold ved fabrikken. Virkelige resultater kan være annerledes når produktene brukes under andre forhold og i andre omgivelser.
  • Listen gjengir bare testresultatene, men garanterer ikke tilkoplingsbarheten.

Gå tilbake til toppen av siden