Norway

VX401E, VZ401E kompatibilitet med mobiltelefon

Denne siden gir informasjon om VX401E og VZ401E og bekreftet kompatibilitet med ulike merker mobiltelefoner.

  • Listen over telefoner er ikke uttømmende og representerer bare et testet utvalg. Selv om en telefon ikke er oppført, betyr det ikke nødvendigvis at den ikke kan brukes.
  • Resultatene ble innhentet gjennom testing under bestemte forhold på fabrikken. Faktiske resultater kan variere når produktene brukes under ulike forhold og i ulike miljøer.
  • Listen viser kun resultatene av testingen, og garanterer ikke at tilkobling er mulig.
  • For informasjon om hvordan du bruker mobiltelefonen, må du se tilhørende dokumentasjon.
  • Kategorien til telefonnummeret kan ikke vises hvis etternavnet inneholder mer enn 9 tegn.


Yes (Ja): Tilgjengelig

No (Nei): Ikke tilgjengelig

-: Ingen funksjon

*1 Kan ikke spille mobilens ringetone over høyttalerne.
*2 Kan ikke registreres fra navigasjonsenheten. Registrer fra mobiltelefonen.
*3 Kan ikke overføre hele telefonboken i én økt.
*4 Kan ikke overføre én enkeltoppføring.
*5 Du må bruke mobiltelefonen etter at du har koblet til A2DP.
*6 Kan kanskje ikke koble til fra navigasjonsenheten. Koble til fra mobiltelefonen.
*7 Kan kanskje ikke registreres korrekt fra navigasjonsenheten.
*8 Kan kanskje ikke registreres korrekt fra telefonen.
*9 Telefonen kan kanskje ikke beholde anropet hvis Bluetooth-forbindelsen brytes under utgående/innkommende/pågående anrop på navigasjonsenheten.
*10 Profilen kan kanskje kobles til automatisk selv om den kobles fra av telefonen.
*11 HFP kan kanskje ikke kobles til automatisk igjen, avhengig av forholdene til mobiltelefonen eller lydenheten.
*12 Du kan kanskje ikke ringe ut på navigasjonsenheten, avhengig av forholdene til mobiltelefonen eller lydenheten.
*13 Du kan kanskje ikke endre privat modus til håndfri modus via navigasjonsenheten.
*14 Innkommende nummer for anropet kan kanskje ikke vises korrekt.
*15 Ringetonen er kanskje ikke tilgjengelig.
*16 Bluetooth-forbindelsen kan kanskje ikke opprettes hvis telefonen er låst.
*17 Data kan gå tapt når du overfører en hel telefonbok.
*18 Avspillingsmodus kan bli avsluttet hvis Bluetooth-forbindelsen brytes.
*19 Kan kanskje ikke spille av automatisk selv om Bluetooth kobles til på nytt.
*20 Temporary stop, stop, track up, FF, Track down og FB (Stopp midlertidig, Stopp, Neste spor, Spol fremover, Forrige spor og Spol bakover) er kanskje ikke tilgjengelig.
*21 Det kan oppstå lydhopp av og til. Dette kan bedres ved å koble til på nytt.
*22 A2DP kan kanskje ikke kobles til igjen, avhengig av forholdene til mobiltelefonen eller lydenheten.
*23 Kontrollknappen på navigasjonsenheten er kanskje ikke tilgjengelig.
*24 Overføring av DUN-data er kanskje ikke mulig når telefonen viser andre skjermbilder enn ventebildet.
*25 Lyden høres kanskje ikke når Bluetooth kobles til på nytt automatisk. Koble profilen til på nytt manuelt.
*26 Utgående anrop er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av forholdene til mobiltelefonen.
*27 Kan kanskje ikke koble sammen enheten og mobiltelefonen.
*28 Kan kanskje ikke koble til DUN-profil. Starter kanskje DUN-tilkobling når du spiller av spor med A2DP.
*29 Kan kanskje ikke koble til DUN fordi den er ustabil.
*30 A2DP kobles kanskje fra når du trykker på STOPP-tasten.
*31 Kan kanskje ikke vise innkommende/utgående/pågående anrop-skjerm eller ringetone hvis profilen ble koblet til automatisk ved innkommende/utgående/pågående anrop.
*32 Kan kanskje ikke koble til HFP automatisk når overføring av telefonbok er fullført eller avbrutt. Koble til på nytt manuelt.
*33 Kan kanskje ikke ringe ut fra historikk over utgående, mottatte eller ubesvarte anrop.
*34 Kan kanskje ikke ringe ut fra telefonbøkene.
*35 Historikk over utgående, mottatte eller ubesvarte anrop er blandet sammen. De kan ikke overføres separat.
*36 Det er ikke mer informasjon i historikk over ubesvarte anrop.
*37 Du kan kanskje ikke overføre/laste ned telefonboken, avhengig av forholdene til mobiltelefonen eller lydenheten.
*38 Du kan kanskje ikke laste ned anropshistorikk, avhengig av forholdene til mobiltelefonen eller lydenheten.
*39 Tegnene kan være forvrengte, avhengig av tegnkodetypen.
*40 Navigasjonsenheten kan fortsette å vise ikonet for tilkobling selv om du har koblet fra lydporten.
*41 Navigasjonsenheten fortsetter kanskje ikke å spille av musikk etter å ha blitt avbrutt av et anrop. Det kan også hende at den ikke viser tidsuret.
*42 Tilkobling kan mislykkes av og til. Prøv på nytt.
*43 Bluetooth-tilkobling kan være ustabil og forstyrre bruken.
*44 Det kan oppstå støy eller lydhopp på begge under anrop.
*45 Bassen kan høres svak ut.
*46 Den kan fryse av og til. Start bilen på nytt for at den skal fungere som normalt.
*47 Kan kanskje ikke vise kategori eller overføre nummeret, avhengig av kategoriinnstillingen til nummeret.
*48 Kan kanskje kobles til automatisk uten at du må angi PIN-kode.
*49 Kan kanskje starte avspilling av musikk på mobiltelefonen automatisk ved tilkobling.
*50 Kan kanskje ikke overføre anropshistorikk.
*51 Kan kanskje ikke overføre taleanrop.
*52 Data kan gå tapt eller kan ikke registreres korrekt når telefonboken eller anropshistorikken synkroniseres.
*53 Det andre anropet støttes kanskje ikke.
*54 Kan ikke vise nummeret fra det andre anropet.
*55 Kan kanskje ikke svare eller avvise et innkommende anrop.
*56 Kan ikke vise nummeret fra innkommende anrop.
*57 Kan ikke ringe ut fra mobiltelefonen.
*58 Kan ikke sende summetone.
*59 Kan ikke gjenta anrop.
*60 Kan kanskje ikke veksle fra håndfri modus til privat modus eller omvendt.
*61 Kan være innstilt på stum når du trykker på nummertastene for å sende summetone.
*62 Støtter ikke overføring av telefonbok på SIM-kort.

Gå tilbake til toppen av siden