BLT373 Mobiltelefonkompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftet tilkoplingsbarhet av Bluetooth Interface Adapter BLT373 med forskjellige merker mobiltelefoner.

  • Listen over telefoner er ikke fullstendig og representerer bare testede eksempler. Hvis en telefon ikke står på listen, betyr ikke det nødvendigvis at den ikke fungerer.
  • Resultatene er oppnådd gjennom testing under visse forhold ved fabrikken. Virkelige resultater kan være annerledes når produktene brukes under andre forhold og i andre omgivelser.
  • Listen gjengir bare testresultatene, men garanterer ikke tilkoplingsbarheten.
  • Batteriindikasjonen og antenneindikasjonen samsvarer ikke nødvendigvis med indikasjonen på mobiltelefonen for visse modeller.
  • Funksjoner som støttes av adressebokens overføringsfunksjon vil variere, avhengig av telefonmodellen.
  • Bare modeller som samsvarer med Bluetooth HFP (Hånfri profil) standard støttes.
  • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, se dennes dokumentasjon.


*1 Bruk telefon til å kople opp igjen
*2 Ingen ringetone via bilens høyttaler
*3 Samtale kan ikke avbrytes gjennom BLT373
*4 Kan ikke automatisk overføre lyd-streaming til BLT373
*5 Kan ikke forkaste innkommende samtale gjennom BLT373
*6 Kan ikke avslutte samtale med knappen BLT373
*7 Kan ikke overføre samtale til telefon
*8 Kan ikke overføre samtale til BLT373
*9 Kople fra automatisk etter en viss tidsperiode
*10 Hverken stopp eller pause er tilgjengelig under lyd-streaming
*11 Kan ikke motta en samtale under lyd-streaming

Gå tilbake til toppen av siden