FZ709E mobiltelefon kompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftede tilkoblingsmuligheter for FZ709E med forskjellige mobiltelefonmerker.

  • Listen over telefoner er ikke uttømmende og representerer bare det testede utvalget. Dersom en telefon ikke er angitt, betyr ikke dette nødvendigvis at den ikke vil fungere.
  • Resultatene ble oppnådd med testing under visse betingelser ved fabrikken. Faktiske resultater kan bli annerledes når produktene benyttes under andre forhold og i andre omgivelser.
  • Listen viser kun testresultater, men garanterer ikke tilkoblingen.
  • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, vennligst se dokumentasjonen som fulgte med den.

  • Andre tegn enn engelske bokstaver vises kanskje ikke som de skal i telefonboken.
  • Det kan ta litt tid før fjernkontrollen i lydstreaming fungerer skikkelig etter tilkobling.
  • Lyden kan ikke alltid overføres til systemet når radioenheten er slått på under en telefonsamtale. I slike tilfeller kan lyden overføres med følgende metoder: - Bruk mobiltelefonen til å overføre lyden - Trykk på LISTE-tasten for å avbryte privat
  • Samtale venter og tredjeparts anrop støttes ikke

Anbefaling

  • Ikke bruk lydutgangsfunksjonen på mobiltelefonen når Bluetooth håndfri er i bruk.
  • Unngå å koble til mer enn én enhet samtidig da det kan påvirke systemfunksjonen. Koble fra tilkoblet enhet før du kobler til andre enheter.


Ja: Tilgjengelig

Nei: Ikke tilgjengelig

-: Ingen funksjon

*1 Fjernkontrollen til lydstreamingen støttes ikke helt
*2 Lydstreaminglinken kobles fra etter en samtale
*3 Batteristatusen støttes ikke
*4 Nettverkssignal støttes ikke
*5 Lydspilleren gjenopptas ikke automatisk etter en samtale
*6 Bluetooth-kobling er frakoblet når lyd overføres til mobiltelefonen, og derfor kan den ikke overføre tilbake til radioenheten
*7 Ingen ringetone høres ved stille innkommende anrop fra mobiltelefon
*8 Lydstreaming spiller kanskje ikke jevnt
*9 Fjernkontrollen til lydstreamingen svarer ikke
*10 Mobiltelefonen svarer ikke på gjenoppringing mens lydspilleren kjører.
*11 Mobiltelefonen svarer ikke på utgående samtale mens lydspilleren kjører / Utgående samtale kan ikke utføres fra radioenheten under lydstreaming
*12 Gjenoppringingsfunksjonen krever 2 gangers betjening
*13 Anrop kan ikke overføres til mobiltelefon/radioenhet
*14 Ingen ringetone høres under innkommende samtale
*15 Midlertidig stopp, stopp, spor opp, spol fremover, spor ned og spol bakover er kanskje ikke tilgjengelig.
*16 Det er ikke mulig å styre gjennom navigasjon.
*17 Mikrofon aktiveres ved ringing.
*18 De ter ikke mulig å foreta en utgående samtale fra navigasjon.
*19 Støy kan oppstå på den andre enden mens du ringer.
*20 Bluetooth-lyd kan starte automatisk etter at samtalen er ferdig.
*21 Bluetooth kan bli frakoblet når du bytter til privat modus. Koble dem til på nytt manuelt når du bytter til håndfrimodus.
*22 Ringetonen er innenfor båndet.

Gå tilbake til toppen av siden