Norway

MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E, VZ709E mobiltelefon kompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftede tilkoplingsmuligheter for MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E samt VZ709E og mobiltelefoner fra forskjellige andre produsenter.

 • Denne siden inneholder informasjon om bekreftet tilkoplingsmulighet for MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E samt VZ709E og mobiltelefoner fra forskjellige andre produsenter. Dersom en telefon ikke er opplistet, betyr ikke dette nødvendigvis at den ikke vil fungere.
 • Resultatene ble oppnådd med testing under visse betingelser ved fabrikken. Aktuelle resultater kan bli annerledes når produktene benyttes under andre forhold og i andre miljøer.
 • Listen viser kun testresultater, men garanterer ikke tilkoplingen.
 • Funksjoner som støttes av adressebokens overføringsfunksjon vil være forskjellige avhengig av telefonmodellen.
 • Kun mobiltelefoner som oppfyller profilene nedenfor støttes.
  • Bluetooth HFP (Håndsfri profil)
  • Bluetooth A2DP (Avansert lyddistribusjonsprofil)
  • Bluetooth AVRCP (Lyd/video fjernkontrollprofil)
 • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, vennligst se dokumentasjonen som fulgte med den


J : Tilgjengelig
N : Not Available
- : Mobile Phone doesn't have the function.
*1 Det er ikke sikkert at utgående samtale er tilgjengelig, avhengig av mobiltelefonens tilstand.
*2 Det er ikke sikkert at privat modus er tilgjengelig.
*3 Det er ikke sikkert at data er tilgjengelig ved overføring av hele telefonboken.
*4 Det er ikke sikkert at funksjoner for pause, hopp, hurtig fremover, bakover og hurtig bakover vil fungere som vanlig.
*5 Vennligst oppgrader mobiltelefonens programvare dersom den ikke fungerer korrekt.
*6 Når du har slått på strømmen til hovedenheten, må Bluetooth kobles til på nytt fra mobiltelefonen hver gang.
*7 Det er kanskje ikke mulig å spille automatisk selv når Bluetooth er koblet til på nytt.
*8 Midlertidig stopp, stopp, spor opp, spol fremover, spor ned og spol bakover er kanskje ikke tilgjengelig.
*9 Lydhopp/Støy kan være tilgjengelig. Det er mulig å forbedre gjennom å koble til på nytt.
*10 Det er ikke mulig å styre gjennom navigasjon.
*11 Lydspiller gjenopptar ikke automatisk etter samtale.
*12 Samtaleskjermen kan fortsette å vises etter at samtalen er ferdig. Tilbakestill navigasjonen.
*13 Lyden kan være forvrengt.
*14 Bluetooth-lyd kan starte automatisk etter at samtalen er ferdig.
*15 Ringetonen er innenfor båndet.

Gå tilbake til toppen av siden