BLT573 Mobiltelefonkompatibilitet

Denne siden inneholder informasjon om bekreftet tilkoplingsbarhet av Bluetooth Interface Adapter BLT573 med forskjellige merker mobiltelefoner.

  • Listen over telefoner er ikke fullstendig og representerer bare testede eksempler. Hvis en telefon ikke står på listen, betyr ikke det nødvendigvis at den ikke fungerer.
  • Resultatene er oppnådd gjennom testing under visse forhold ved fabrikken. Virkelige resultater kan være annerledes når produktene brukes under andre forhold og i andre omgivelser.
  • Listen gjengir bare testresultatene, men garanterer ikke tilkoplingsbarheten.
  • Batteriindikasjonen og antenneindikasjonen samsvarer ikke nødvendigvis med indikasjonen på mobiltelefonen for visse modeller.
  • Funksjoner som støttes av adressebokens overføringsfunksjon vil variere, avhengig av telefonmodellen.
  • Bare modeller som samsvarer med Bluetooth HFP (Hånfri profil) standard støttes.
  • For informasjon om bruk av mobiltelefonen, se dennes dokumentasjon.


*1 Privat modus er ikke tilgjengelig.
*2 Telefonboken synkroniseres ikke automatisk.Vennligst overfør kontakter manuelt via OPP (Object Push Profile).
*3 Object Push Profile (OPP) "en for en“ er ikke tilgjengelig.
*4 Object Push Profile (OPP) “for valg“ er ikke tilgjengelig.
*5 SIM-kontakter synkroniseres ikke automatisk.
*6 Samtaleregister synkroniseres ikke automatisk.
*7 Nettverksnivå kan vises feil på hovedenheten.
*8 Batterinivået kan vises feil på hovedenheten.
*9 Treveis oppringing støttes ikke.
*10 Kan ikke legge på aktiv samtale i treveis oppringing.
*11 Kan ikke avvise andre samtale i treveis oppringing.
*12 Kan ikke veksle samtale i treveis oppringing.
*13 Ved søk vises noen ganger adressen istedenfor navnet til Bluetooth-enheten.
*14 Prøv på nytt dersom tilkoblingen mislyktes.
*15 Den kan muligens ikke finne settet eller overføre telefonlister.
*16 Bluetooth frakobles når du bytter til privat modus.
*17 Et nummer som har blitt overført fra telefonlisten eller loggen vil muligens ikke vises som normalt.
*18 Telefonen kan bytte til privat modus når du trykker på settet for å avslutte en samtale.
*19 Du kan ikke gjøre utgående anrop fra settet når mobiltelefonen er på menyskjermen.

Gå tilbake til toppen av siden