Sweden

Bluetooth-kompatibilitet

På den här sidan hittar du information om anslutningsmöjligheter för Clarion-produkter med produkter från andra tillverkare.

  • Produktförteckningen är inte alltomfattande och den innehåller endast produkter som testats med Clarion-produkter Om du inte hittar en produkt i listan innebär det inte att den inte fungerar tillsammans med Clarion-produkter.
  • Resultaten som visas här har uppnåtts via tester på Clarion-fabriken. Faktiska funktioner och användning kan skilja sig beroende på användningsvillkoren samt i vilken miljö produkterna används.
  • Förteckningen visar endast testresultaten och utgör inte någon garanti för problemfri uppkoppling.
  • Funktionerna av modellerna på listan är testade under vissa förhållanden vid tidpunkten för utfärdandet. Observera att prestandan kan skilja sig från listan ovan på grund av mjukvaru uppdatering eller ändring av telefonens specifikationer gjorda efter testet.
  • Observera att mobiltelefon modeller för vilka inga uppgifter tillhandahålls eller vars funktioner inte testats ej heller finns med på listan.

Tillbaka till toppen