Sweden

Kompatibilitet med FZ709E mobiltelefon

På den här sidan får du information om bekräftad kompatibilitet för FZ709E när det gäller olika varumärken av mobiltelefoner.

  • Listan över telefoner är inte omfattande och utan representerar bara den testade modellen. Om en telefon inte finns med på listan innebär inte detta att den inte fungerar.
  • Resultaten har man fått fram genom testning under vissa förhållanden på fabriken. De faktiska resultaten kan skilja sig när produkterna används under olika förhållanden och i olika miljöer.
  • Listan rapporterar bara resultaten av testningen, men garanterar inte kompatibiliteten.
  • För information om användning av mobiltelefonen, se dokumentationen som medföljer den.

  • Andra tecken än engelska kan inte visas korrekt i telefonboken.
  • Det kan ta lite tid för fjärrkontrollen i ljudströmningen att bli fullt funktionell efter anslutning.
  • Ljudet kan inte alltid överföras till systemet när radioenheten slås på under telefonsamtalet. I sådana fall kan ljudet överföras på följande sätt: - Använd mobiltelefonen för att överföra ljud - Tryck på LIST-tangenten för att avbryta sekretessläget
  • Samtal väntar och tredjepartsuppringning stöds inte

Rekommendationer

  • Undvik att använda funktionen för utgående ljud på mobiltelefonen när Bluetooth-funktionen för handsfree-användning är aktiverad.
  • Anslut inte mer än en enhet i taget, eftersom det kan påverka systemfunktionen. Koppla från anslutningen av enheten innan andra enheter ansluts.


Ja: Tillgängligt

Nej: Otillgängligt

-: Ingen funktion

*1 Det är inte säkert att fjärrstyrningen av ljudströmningen stöds fullt ut
*2 Länken för ljudströmningen är frånkopplad efter ett samtal
*3 Batteristatus stöds inte
*4 Nätverkssignalen stöds inte
*5 Ljudspelaren återupptas inte automatiskt efter ett samtal
*6 Bluetooth-länken är frånkopplad när ljud överförs till mobiltelefonen och kan därför inte överföra tillbaka till radioenheten
*7 Ingen ringsignal hörs i tyst läge vid inkommande samtal från mobiltelefon
*8 Det är inte säkert att ljudströmningen fungerar smidigt
*9 Det är inte säkert att fjärrstyrningen av ljudströmningen svarar
*10 Mobiltelefonen svarar inte vid återuppringning under tiden ljudspelaren går.
*11 Mobiltelefonen svarar inte på utgående samtal när ljudspelaren går/Utgående samtal fungerar inte från radioenheten under ljudströmning
*12 Återuppringningsfunktionen krävde ingripande 2 gånger
*13 Samtal kan inte överföras till mobiltelefon/radioenhet
*14 Ingen ringsignal hörs under inkommande samtal
*15 Tillfälligt stopp, stopp, sök uppåt, FF, sök nedåt och FB kanske inte är tillgängliga.
*16 Detta går inte att utföra med navigering.
*17 Mikrofonen aktiveras när det ringer.
*18 Det går inte att ringa ut från navigering.
*19 Det kan förekomma brus i andra änden vid uppringning.
*20 Bluetooth-ljud kan starta automatiskt efter avslutat samtal.
*21 Det kan hända att Bluetooth kopplas från när du växlar till sekretessläge. Återanslut dem manuellt vid växling till handsfreeläget.
*22 Ringsignalen är en inombandssignal.

Tillbaka till toppen