Sweden

Kompatibilitet mellan BLT373 och mobiltelefoner

På den här sidan hittar du information om anslutning av Bluetooth-adaptern BLT373 med mobiltelefoner från olika tillverkare.

  • Produktförteckningen är inte alltomfattande och den innehåller endast produkter som testats av Clarion. Om du inte hittar en produkt i listan innebär det inte att den inte fungerar tillsammans med Clarion-produkter.
  • Resultaten som visas här har uppnåtts via tester på Clarion-fabriken. Faktiska funktioner och användning kan skilja sig beroende på användningsvillkoren samt i vilken miljö produkterna används.
  • Förteckningen visar endast testresultaten och utgör inte någon garanti för problemfri uppkoppling.
  • Batteri- och antennindikeringarna kan för vissa modeller skilja sig från telefonens faktiska indikeringar.
  • Funktioner som stöds vid överföring av adressboken kan skilja sig beroende på den telefonmodell som används.
  • Endast mobiltelefoner som uppfyller Bluetooth HFP (Hands Free Profile) standarden stöds.
  • För information om hur telefonen används, se mobiltelefonens bruksanvisning.


*1 Använd telefonen för återuppkoppling
*2 Ingen ringsignal via bilens högtalare
*3 Samtalet kan inte brytas via BLT373
*4 Kan inte överföra audio streaming automatiskt till BLT373
*5 Inkommande samtal kan ej avvisas via BLT373
*6 Samtal kan inte avslutas med tangenten på BLT373
*7 Samtal kan inte överföras till telefonen
*8 Kan inte överföra samtal till BLT373
*9 Avsluta samtalet efter en särskild tidslängd
*10 Antingen stopp eller paus är möjligt under audio streaming
*11 Kan inte ta emot samtal under audio streaming

Tillbaka till toppen