Sweden

CZ501E, CZ301E, FZ501E mobiltelefonkompatibilitet

På den här sidan finns information om bekräftade anslutningsmöjligheter för CZ501E, CZ301E och FZ501E med olika mobiltelefonmärken.

  • Telefonlistan är inte fullständig utan visar enbart ett utprovat urval. Om en telefon inte finns med på listan behöver det inte betyda att den inte kommer att fungera.
  • Resultaten togs fram genom provning under vissa förhållanden vid fabriken. De faktiska resultaten kan vara annorlunda när produkten används under andra förhållanden och i andra miljöer.
  • Listan visar enbart provningsresultaten och garanterar inte anslutningsmöjlighet.
  • Se mobiltelefonens dokumentation om du vill ha information om hur du hanterar din telefon.

Meddelande om telefonboksöverföring

  • Den kanske inte visas på vanligt sätt om något annat tecken än alfanumeriska tecken finns i telefonboken.
  • Överföring till telefonboken kan misslyckas på grund av själva telefonnumret.
  • Det är kanske inte möjligt att överföra numret och namnet på vanligt sätt om telefonnumret börjar med "00". Det överförs då med "+" i början istället för "00".
  • Det kanske inte är möjligt att överföra denna kategori av telefonnummer, beroende på inställningen av kategori.
  • Det går inte att visa denna kategori av telefonnummer om efternamnet är längre än 9 tecken.


Y (j): Tillgängligt

N: Ej tillgängligt

-: Ingen funktion

*1 Den ringsignal som är förinställd i navigerings-/ljudinställningarna kommer att användas istället för mobiltelefonens ringsignal.
*2 Registrering är inte möjlig från navigeringssystemet. Registrera från mobiltelefonen.
*3 Det går inte att överföra hela telefonboken på en gång.
*4 Det går inte att överföra en enskild post.
*5 A2DP måste anslutas innan mobiltelefonen kan användas.
*6 Det går kanske inte att ansluta från navigeringssystemet. Anslut från mobiltelefonen.
*7 Det går kanske inte att registrera på rätt sätt från navigeringssystemet.
*8 Det går kanske inte att registrera på rätt sätt från telefonen.
*9 Telefonen kanske inte kan hålla kvar samtalet om Bluetooth-länken kopplas ned vid utgående/inkommande/besvarande av samtal på navigeringsenheten.
*10 Profilen kan anslutas automatiskt även om den kopplas ned av telefonen.
*11 Det går kanske inte att återansluta HFP/A2DP automatiskt beroende på tillståndet hos mobiltelefonen eller ljudenheten. Återanslut manuellt.
*12 Det går kanske inte att ringa på navigeringsenheten beroende på tillståndet hos mobiltelefonen eller ljudenheten.
*13 Det kanske inte går att växla från sekretessläge till handsfreeläge med navigeringsenheten.
*14 Det går kanske inte att visa det uppringande telefonnumret på rätt sätt.
*15 Ringsignalen är kanske inte tillgänglig.
*16 Bluetooth-länken kan inte anslutas om telefonen är låst.
*17 Data kan förloras vid överföring av hela telefonboken.
*18 Uppspelningsläget kan avslutas om Bluetooth-länken kopplas ned.
*19 Det kan fortsätta vara paus i musiken efter återanslutning eller ett avbrytande samtal.
*20 Temporary stop (tillfälligt stopp), Stop (stopp), Track up (spår uppåt), FF (snabbspolning framåt), Track down (spår nedåt) och FB (snabbspolning bakåt) kanske inte är tillgängligt.
*21 Det kan ibland förekomma ljudhopp. Detta kan förbättras genom att återansluta.
*22 Det går kanske inte att återansluta A2DP beroende på tillståndet hos mobiltelefonen eller ljudenheten.
*23 Navigeringsenhetens styrknapp kanske inte är tillgänglig.
*24 DUN-dataöverföring kanske inte är möjlig om mobiltelefonen är på en annan skärmbild än vänteskärmbilden.
*25 Det hörs kanske inget ljud när Bluetooth återansluts automatiskt. Återanslut profilen igen manuellt.
*26 Utgående samtal kanske inte är möjliga beroende på tillståndet hos mobiltelefonen.
*27 Det går kanske inte att ansluta till varandra via mobiltelefonen.
*28 Det går kanske inte att ansluta DUN-profilen. Anslutning av DUN kan startas när du spelar upp spår med A2DP.
*29 Det kanske inte går att ansluta DUN, eftersom det är instabilt.
*30 A2DP kan kopplas ned om du pekar på knappen "STOPP".
*31 Det kanske inte går att visa skärmen för inkommande/utgående/besvarande av samtal eller avge ringsignal om profilen anslöts automatiskt vid inkommande/utgående/besvarande av samtal.
*32 Det kanske inte går att ansluta HFP automatiskt när en telefonboksöverföring har avslutats eller avbrutits. Återanslut manuellt.
*33 Det kanske inte går att ringa ett utgående samtal med hjälp av historiken för uppringda samtal, mottagna samtal eller obesvarade samtal.
*34 Det går kanske inte att ringa ett utgående samtal från telefonböckerna.
*35 Historiken för uppringda samtal, mottagna samtal och obesvarade samtal blandas. De kan inte överföras separat.
*36 Det finns ingen information kvar i historiken för obesvarade samtal.
*37 Det går kanske inte att överföra/ladda ned telefonboken beroende på tillståndet hos mobiltelefonen eller ljudenheten.
*38 Det går kanske inte att ladda ned samtalshistorik beroende på tillståndet hos mobiltelefonen eller ljudenheten.
*39 Tecknen kan förvanskas beroende på typ av teckenkod.
*40 Navigeringssystemet kan fortsätta visa ansluten-ikonen om du kopplades ned från AG (ljudgateway).
*41 Navigeringssystemet kanske inte fortsätter spela upp musik efter ett avbrytande samtal. Det kanske inte heller visar timern.
*42 Ibland går det inte att ansluta. Försök igen.
*43 Bluetooth-anslutningen kan vara instabil och störa användningen.
*44 Det kan förekomma brus och/eller ljudhopp i samband med samtal.
*45 Basljudet hörs dåligt.
*46 Ibland kan låsning inträffa. Starta bilen på nytt så att det fungerar normalt.
*47 Det kanske inte går att visa kategori eller överföra numret beroende på kategoriinställningen för numret.
*48 Anslutning kan ske automatiskt utan att PIN-kod har angivits.
*49 Musik kan spelas upp automatiskt på mobiltelefonen vid anslutning.
*50 Detta går inte att utföra med navigering/ljud.
*51 Det finns inte stöd för historik för mottagna samtal.
*52 Det finns inte stöd för historik för uppringda samtal.
*53 AG (ljudgateway) kan fortsätta visa ansluten-ikonen om du kopplades ned från AG.
*54 Ibland hörs inte rösten när ett inkommande samtal besvaras och musik spelas samtidigt. Starta bilen på nytt så att det fungerar normalt.

Tillbaka till toppen