Sweden

Mobiltelefonkompatibilitet för FB278RBT, FB288RBT och FB289RBT

På denna sida hittar du information angående bekräftade anslutningsmöjligheter för olika mobiltelefonmärken med FB278RBT, FB288RBT och FB289RBT.

  • Förteckningen över telefoner är inte komplett, och den innehåller endast information angående de modeller som har testats. Om en mobiltelefon inte finns med i förteckningen innebär det inte att den inte kan användas med din Clarion-enhet.
  • Resultaten har erhållits genom test på fabriken under specifika villkor. De faktiska resultaten kan skilja sig beroende på under vilka förhållanden och i vilka miljöer produkterna används.
  • Förteckningen innehåller endast fabrikens testresultat och är ingen garanti för din telefons uppkopplingsmöjligheter.
  • För detaljerad information angående korrekt användning av din mobiltelefon, se telefonens bruksanvisning.


Handsfree

*1 Röststyrd uppringning via telefonen är inte möjligt.
*2 Anslutningen kan inte göras automatiskt, utan den måste göras manuellt.
*3 Samtal kan inte överföras.
*4 Det går inte att återvända till A2DP efter ett avslutat samtal.
*5 Det finns ingen röststyrd uppringningsfunktion i telefonen.
*6 Avvisning/avslutning av samtal kan resultera i att telefonen tappar anslutningen.
*7 Det går inte att återetablera anslutningen via bilmonteringssatsen.
*8 Omringningsfunktionen kan inte användas.
*9 Avvisning av samtal kan inte användas.
*10 Avspelning med audio-streaming fungerar endast i BT Audio-läget och inte i andra lägen.
*11 Den uppringandes ID kan inte användas pga. nätverksbegränsningar.
*12 Röststyrd uppringning är inte möjligt.

Audio-streaming

*13 Det går inte att återvända till A2DP efter ett avslutat samtal.
*14 Inkommande samtal kan inte besvaras under audio-streaming från bilmonteringssatsen.
Bilmonteringssatsen frånkopplar samtalet i det ögonblick det besvaras.
*15 Bluetooth-länken kopplas ned varje gång du använder en telefonfunktion.
*16 Det går inte att avvisa inkommande samtal under audio-streaming med telefonen.
*17 Sökning upp/ned kan inte användas.

Tillbaka till toppen