Sweden

Kompatibilitet mellan BLT573 och mobiltelefoner

På den här sidan hittar du information om anslutning av Bluetooth-adaptern BLT573 med mobiltelefoner från olika tillverkare.

  • Produktförteckningen är inte alltomfattande och den innehåller endast produkter som testats av Clarion. Om du inte hittar en produkt i listan innebär det inte att den inte fungerar tillsammans med Clarion-produkter.
  • Resultaten som visas här har uppnåtts via tester på Clarion-fabriken. Faktiska funktioner och användning kan skilja sig beroende på användningsvillkoren samt i vilken miljö produkterna används.
  • Förteckningen visar endast testresultaten och utgör inte någon garanti för problemfri uppkoppling.
  • Batteri- och antennindikeringarna kan för vissa modeller skilja sig från telefonens faktiska indikeringar.
  • Funktioner som stöds vid överföring av adressboken kan skilja sig beroende på den telefonmodell som används.
  • Endast mobiltelefoner som uppfyller Bluetooth HFP (Hands Free Profile) standarden stöds.
  • För information om hur telefonen används, se mobiltelefonens bruksanvisning.


*1 Sekretessläget är inte tillgängligt.
*2 Telefonboken kan inte synkroniseras automatiskt. Du måste överföra dina kontakter manuellt med hjälp av OPP (Object Push Profile).
*3 Object Push Profile (OPP) "en åt gången“ finns inte tillgängligt.
*4 Object Push Profile (OPP) “en åt gången“ finns inte tillgängligt.
*5 SIM-kontakter kan inte synkroniseras automatiskt.
*6 Samtalsregistret kan inte synkroniseras automatiskt.
*7 Signalstyrkan kan visas fel på huvudenheten.
*8 Batterinivån kan visas fel på huvudenheten.
*9 Trepartssamtal stöds inte.
*10 Det aktiva samtalet kan inte avslutas i trepartsläget.
*11 Det andra samtalet i trepartsläget kan inte avvisas.
*12 Det går inte att växla mellan samtal i trepartsläget.
*13 Vid sökning kan ibland adressen till bluetooth-enheten visas istället för namnet på den.
*14 Ibland går det inte att ansluta. Försök igen.
*15 Ibland går det inte att hitta enheten eller överföra telefonböcker.
*16 Bluetooth kopplas från när du växlar till sekretessläge.
*17 Ibland går det inte att visa det överförda numret från telefonboken eller historiken på vanligt sätt.
*18 Ibland kan det ske en växling till sekretessläge när du trycker för att avsluta ett samtal i enheten.
*19 Det går inte att ringa ut från enheten när mobiltelefon är angivet på menyskärmen.

Tillbaka till toppen