CX501E mobiltelefonkompatibilitet

På den här sidan finns information om bekräftade anslutningsmöjligheter för CX501E med olika mobiltelefonmärken.

  • Telefonlistan är inte fullständig utan visar enbart ett utprovat urval. Om en telefon inte finns med på listan behöver det inte betyda att den inte kommer att fungera.
  • Resultaten togs fram genom provning under vissa förhållanden vid fabriken. De faktiska resultaten kan vara annorlunda när produkten används under andra förhållanden och i andra miljöer.
  • Listan visar enbart provningsresultaten och garanterar inte anslutningsmöjlighet.
  • Se mobiltelefonens dokumentation om du vill ha information om hur du hanterar din telefon.
  • För samtalsvolym fungerar styrfunktionen automatiskt; samtalsvolymen kan vara instabil i början av ett samtal beroende på kommunikationstillstånd eller telefonmodell.

Meddelande om telefonboksöverföring

  • Den kanske inte visas på vanligt sätt om något annat tecken än alfanumeriska tecken finns i telefonboken.
  • Det kanske inte är möjligt att överföra denna kategori av telefonnummer, beroende på inställningen av kategori.
  • Det går att registrera maximalt 5 mobiltelefoner och 100 telefonböcker för var och en. Vilka telefonböcker och vilka nummer i flera telefonböcker som överförs vid överföring av samtliga telefonböcker beror på mobiltelefonerna.


Yes (ja): Tillgänglig

No (nej): Ej tillgänglig

-: Ingen funktion

Tillbaka till toppen