Sweden

NX501E, NZ501E, kompatibilitet med mobiltelefoner

Denna information om kompatibilitet är baserad på Bluetooth-modulens firmware i NX501E/NZ501E, version 3.30.4 från juni 2011.


Denna sida innehåller information om bekräftade anslutningsmöjligheter för NX501E/NZ501E med olika mobiltelefonmärken.

  • Telefonlistan är inte fullständig utan visar endast ett utprovat urval. Om en telefon inte finns med på listan behöver det inte betyda att den inte fungerar.
  • Resultaten har tagits fram genom provning under vissa förhållanden vid fabriken. De faktiska resultaten kan vara annorlunda när produkterna används under andra förhållanden och i andra miljöer.
  • Listan visar enbart provningsresultaten och garanterar inte anslutningsmöjlighet.
  • Se mobiltelefonens dokumentation om du vill ha information om hur den ska hanteras.
  • Även om samtalsvolymens kontrollfunktion fungerar automatiskt kan samtalsvolymen vara instabil i början av ett samtal, beroende på telefonmodellens kommunikationsstatus.

Meddelande om telefonboksöverföring

  • Om något annat tecken än alfanumeriska tecken finns i telefonboken kanske den inte visas på vanligt sätt.
  • Det går kanske inte att överföra denna kategori av telefonnummer, beroende på inställningen av kategori.
  • Den kan registrera fem mobiltelefoner och högst 100 telefonböcker för var och en. När flera telefonböcker ska överföras beror det på mobiltelefonen vilka telefonböcker och nummer som överförs.


Ja: Tillgänglig

Nej: Ej tillgänglig

-: Fungerar inte

Tillbaka till toppen