Sweden

Kompatibilitet mellan MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E, VZ709E och mobiltelefoner

Denna sida ger information om bekräftad problemfri anslutning mellan MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E och VZ709E och mobiltelefoner från olika tillverkare.

 • Listan över telefoner är inte komplett utan representerar bara det urval som testats. Om en telefon inte finns med på listan behöver det inte innebära att den inte fungerar.
 • Resultaten har uppnåtts via tester under vissa förhållanden i fabriken. De faktiska resultat som uppnås kan variera när produkterna används under andra förhållanden och i andra miljöer.
 • Listan visar bara resultaten av testerna, problemfri anslutning kan inte garanteras.
 • De funktioner som stöds vid överföring av adressboken kan skilja sig åt beroende på den telefonmodell som används.
 • Endast mobiltelefoner som följer nedanstående profiler stöds.
  • Bluetooth HFP (Hands-Free Profile)
  • Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  • Bluetooth AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
 • Se mobiltelefonens dokumentation för information om att använda telefonen.


Y : Tillgänglig
N : Ej tillgänglig
- : Mobiltelefonen har inte denna funktion.
*1 Utgående samtal kanske inte är möjliga beroende på mobiltelefonens tillstånd.
*2 Privat läge kanske inte är tillgängligt.
*3 Överföring av alla data i telefonboken kanske inte är möjligt.
*4 Funktionerna pause, skip, fast-forward, back och fast-rewind kanske inte fungerar normalt.
*5 Uppgradera mobiltelefonens programvara om du stöter på problem.
*6 Efter att du har slagit på strömmen till huvudenheten behöver du ansluta igen med Bluetooth via mobiltelefonen varje gång.
*7 Det är inte säkert att uppspelning sker automatiskt även om Bluetooth är återanslutet.
*8 Tillfälligt stopp, stopp, sök uppåt, FF, sök nedåt och FB kanske inte är tillgängliga.
*9 Det kan förekomma ljudhopp/brus. Detta kan förbättras genom att återansluta.
*10 Detta går inte att utföra med navigering.
*11 Ljudspelaren fortsätter inte automatiskt efter samtal.
*12 Det kan hända att samtalsskärmen fortfarande syns efter det att samtalet har avslutats. Återställ då navigeringen.
*13 Ljudet kan vara förvrängt.
*14 Bluetooth-ljud kan starta automatiskt efter avslutat samtal.
*15 Ringsignalen är en inombandssignal.

Tillbaka till toppen