Sweden

Kompatibilitet mellan CZ509E, CX609E och mobiltelefoner

Denna sida ger information om bekräftad problemfri anslutning mellan CX609E och CZ509E och mobiltelefoner från olika tillverkare.

  • Listan över telefoner är inte komplett utan representerar bara det urval som testats. Om en telefon inte finns med på listan behöver det inte innebära att den inte fungerar.
  • Resultaten har uppnåtts via tester under vissa förhållanden i fabriken. De faktiska resultat som uppnås kan variera när produkterna används under andra förhållanden och i andra miljöer.
  • Listan visar bara resultaten av testerna, problemfri anslutning kan inte garanteras.
  • Se mobiltelefonens dokumentation för information om att använda telefonen.


Yes: Tillgänglig

No: Ej tillgänglig

-: Ingen funktion

*1 Utgående samtal kanske inte är möjliga beroende på mobiltelefonens tillstånd.
*2 Privat läge eller hands-freeläge kanske inte är tillgängligt.
*3 Ringsignalen är kanske inte tillgänglig.
*4 Överföring av alla data i telefonboken kanske inte är möjligt.
*5 Funktionerna temporary stop, stop, track up, FF, track down och FB kanske inte är tillgängliga.
*6 Det kan förekomma ljudhopp/brus/lågt ljud. Detta kan förbättras genom att återansluta.
*7 Namnet i den nedladdade/överförda telefonboken kanske inte visas på ett normalt sätt.
*8 Det kanske inte går att återansluta efter telefonboksöverföring. Återställ telefonen och enheten för att ansluta igen.
*9 Det går inte att ansluta via mobiltelefon, utan anslut från Navigering.
*10 Detta går inte att utföra med navigering.
*11 Ljudspelaren fortsätter inte automatiskt efter samtal.
*12 Ringsignalen är en inombandssignal.
*13 Bluetooth-ljud kan starta automatiskt efter avslutat samtal.
*14 Det kan hända att Bluetooth kopplas från när du växlar till sekretessläge. Återanslut dem manuellt vid växling till handsfreeläget.
*15 Det kan fortsätta vara paus i ljudströmningen efter ett avbrytande samtal. Tryck på "Spela" för att starta om.

Tillbaka till toppen