Slovakia

Kompatibilita zariadenia NX702E, NX502E, NX302E s mobilnými telefónmi

Tieto informácie o kompatibilite sú založené na firmvéri modulu Bluetooth verzie 1.34.00 zariadenia NX702E, NX502E, NX302E podľa stavu v máji 2012.

Na tejto stránke nájdete informácie o potvrdenej pripojiteľnosti zariadenia NX702E, NX502E, NX302E k rôznym značkám mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, nemusí to znamenať, že nebude fungovať.
  • Výsledky sa získali testovaním v určitých podmienkach pri výrobe. Ak sa výrobky používajú v iných podmienkach a prostrediach, skutočné výsledky môžu byť odlišné.
  • Pomocou tohto zoznamu sa iba oznamujú výsledky testovania, ale nezaručuje sa pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.


Yes (Áno): Dostupné

No (Nie): Nedostupné

–: Žiadna funkcia

Naspäť na začiatok stránky