Slovakia

Kompatibilita mobilného telefónu FB278RBT, FB288RBT, FB289RBT

Táto strana poskytuje informácie o potvrdenej pripojiteľnosti FB278RBT, FB288RBT, FB289RBT s rôznymi značkami mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, neznamená to nevyhnutne, že to nebude fungovať.
  • Výsledky boli získané testovaním v určitých podmienkach v továrni. Skutočné výsledky môžu byť pri používaní výrobkov iné, na základe rôznych podmienok a iného prostredia.
  • Zoznam zahŕňa výsledky testovania, ale nezaručuje pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.


Handsfree

*1 Cez náhlavnú súpravu sa nedá uskutočniť vytočenie hlasom.
*2 Nedá sa opraviť, vyžaduje sa manuálne opravenie
*3 Hovor sa nedá preniesť
*4 Do A2DP sa po ukončení hovoru nedá vrátiť
*5 V telefóne sa nenachádza funkcia vytočenia hlasom
*6 Zamietnutie/ukončenie hovoru môže spôsobiť odpojenie náhlavnej súpravy
*7 Z výbavy vo vozidle sa nedá opätovne pripojiť.
*8 Nedá sa použiť funkcia opätovného vytočenia
*9 Nedá sa zamietnuť hovor
*10 Prehrávanie Audio Streaming je možné iba v režime BT Audio, kvôli ostatným režimom musíte zastaviť
*11 Z dôvodu obmedzenia siete sa nedá zobraziť IČ volajúceho.
*12 Vytočenie hlasom sa nedá používať.

Audio streaming

*13 Do A2DP sa po ukončení hovoru nedá vrátiť
*14 Prichádzajúci hovor sa nedá akceptovať počas audio streamingu na súprave vo vozidle.
Súprava vo vozidle sa odpojí hneď po odpovedaní na hovor.
*15 Bluetooth sa odpojí po každom spustení funkcie telefónu.
*16 Počas audio streamingu v náhlavnej súprave sa nedá zamietnuť hovor.
*17 Nedá sa používať vyhľadávanie hore/dole.

Naspäť na začiatok stránky