Slovakia

Kompatibilita mobilného telefónu CZ509E, CX609E

Táto strana poskytuje informácie o potvrdenej pripojiteľnosti CX609E, CZ509E s rôznymi značkami mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, neznamená to nevyhnutne, že to nebude fungovať.
  • Výsledky boli získané testovaním v určitých podmienkach v továrni. Skutočné výsledky môžu byť pri používaní výrobkov iné, na základe rôznych podmienok a iného prostredia.
  • Zoznam zahŕňa výsledky testovania, ale nezaručuje pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.


Y : Dostupné

N : Nedostupné

- : Žiadna funkcia

*1 Odchádzajúci hovor nemusí byť k dispozícii, záleží od podmienok mobilného telefónu.
*2 Súkromný alebo handsfree režim nemusí byť k dispozícii.
*3 Tón zvonenia nemusí byť k dispozícii.
*4 Prenos údajov celého telefónneho zoznamu nemusí byť k dispozícii.
*5 Dočasné pozastavenie, zastavenie, presun o skladbu vyššie, rýchle pretáčanie dopredu, presun o skladbu nižšie a rýchle pretáčanie dozadu nemusia byť k dispozícii.
*6 Môže sa vyskytnúť prerušovaný zvuk, šum alebo nízka hlasitosť. Príjem môžete zlepšiť opätovným pripojením zariadenia.
*7 Meno v prevzatom alebo prenesenom telefónnom zozname sa nemusí zobraziť správne.
*8 Po prenesení telefónneho zoznamu sa možno nebudete môcť opätovne pripojiť. Ak sa chcete pripojiť znova, obnovte nastavenia telefónu a zariadenia.
*9 Nemožno sa pripojiť pomocou mobilného telefónu. Pripojte sa z ponuky navigácie.
*10 Nemožno ovládať pomocou navigácie.
*11 Po ukončení hovoru sa prehrávač zvuku neobnoví automaticky.
*12 Zvonenie bude vnútropásmové.
*13 Po ukončení hovoru sa môže automaticky spustiť prenos zvuku prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
*14 Po prepnutí na súkromný režim sa môže pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth ukončiť. Po prepnutí na režim handsfree znova pripojte zariadenia manuálne.
*15 Vysielanie prúdu zvukových údajov môže po prerušení hovorom ostať pozastavené. Ak chcete vysielanie opätovne spustiť, dotknite sa tlačidla Play (Prehrať).

Naspäť na začiatok stránky