Slovakia

Kompatibilita zariadenia CX501E s mobilnými telefónmi

Na tejto stránke nájdete informácie o potvrdenej pripojiteľnosti zariadenia CX501E k rôznym značkám mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, nemusí to znamenať, že nebude fungovať.
  • Výsledky sa získali testovaním v určitých podmienkach pri výrobe. Ak sa výrobky používajú v iných podmienkach a prostrediach, skutočné výsledky môžu byť odlišné.
  • Pomocou tohto zoznamu sa iba oznamujú výsledky testovania, ale nezaručuje sa pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.
  • Funkcia ovládania hlasitosti hovoru bude pracovať automaticky. Na začiatku hovoru môže byť jeho hlasitosť nestabilná v závislosti od stavu komunikácie alebo modelu telefónu.

Poznámka k prenosu telefónneho zoznamu

  • Ak sa v telefónnom zozname nachádza iný ako alfanumerický znak, nemusí sa zobrazovať správne.
  • V závislosti od nastavenia kategórie nemusí byť k dispozícii prenos kategórie telefónneho čísla.
  • Maximálne môžete zaregistrovať päť mobilných telefónov a pre každý z nich 100 telefónnych zoznamov. Pri prenose všetkých telefónnych zoznamov závisí od mobilných telefónov, ktoré telefónne zoznamy a čísla vo viacerých telefónnych zoznamoch sa prenesú.


Yes (Áno): Dostupné

No (Nie): Nedostupné

–: Žiadna funkcia

Naspäť na začiatok stránky