Slovakia

Kompatibilita mobilného telefónu NX700E

Táto strana poskytuje informácie o potvrdenej pripojiteľnosti NX700E s rôznymi značkami mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, neznamená to nevyhnutne, že to nebude fungovať.
  • Výsledky boli získané testovaním v určitých podmienkach v továrni. Skutočné výsledky môžu byť pri používaní výrobkov iné, na základe rôznych podmienok a iného prostredia.
  • Zoznam zahŕňa výsledky testovania, ale nezaručuje pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.


Y : Dostupné

N : Nedostupné

- : Žiadna funkcia

*1 Nie je možné, aby tón zvonenia mobilného telefónu vychádzal z reproduktora.
*2 Registrácia z navigácie nie je možná. Zaregistrujte sa, prosím, z mobilného telefónu.
*3 Celý telefónny zoznam sa nedá preniesť naraz.
*4 Nie je možné preniesť samostatnú položku.
*5 Po pripojení A2DP je potrebné pracovať s mobilným telefónom.
*6 Pripojenie z navigácie nemusí byť možné. Pripojte sa z mobilného telefónu.
*7 Registrácia z navigácie nemusí byť možná.
*8 Z telefónu nemusí byť možná správna registrácia.
*9 Hovor sa možno nebude dať udržať, ak je Bluetooth linka odpojená pri odchádzajúcom/prichádzajúcom/prijatom hovore na navigácii.
*10 Profil môže byť pripojený automaticky, dokonca aj vtedy, keď je odpojený telefónom.
*11 HFP sa nemusí opätovne pripojiť automaticky, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*12 Na navigácii sa možno nebude dať vytáčať, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*13 Navigáciou sa možno nebude dať zmeniť súkromný režim na režim handsfree.
*14 Číslo prichádzajúceho hovoru sa možno nebude dať zobraziť správne.
*15 Tón zvonenia nemusí byť k dispozícii.
*16 Bluetooth linka sa nemusí pripojiť, ak je telefón uzamknutý.
*17 Pri prenose celého telefónneho zoznamu sa môžu stratiť údaje.
*18 Režim prehrávania sa môže ukončiť po odpojení Bluetooth linky.
*19 Automatické prehrávanie nemusí byť k dispozícii ani po opätovnom pripojení Bluetooth.
*20 (Dočasné pozastavenie, zastavenie, presun o skladbu vyššie, rýchle pretáčanie dopredu, presun o skladbu nižšie a rýchle pretáčanie dozadu nemusia byť k dispozícii.)
*21 Preskočenie zvuku môže byť k dispozícii. Pripojenie je možné vylepšiť.
*22 A2DP sa možno nebude dať opätovne pripojiť, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*23 Tlačidlo ovládania navigácie nemusí byť k dispozícii.
*24 Prenos údajov DUN nemusí byť k dispozícii na inej obrazovke mobilného telefónu ako na obrazovke čakania.
*25 Zvuk nemusí vychádzať, ak je Bluetooth opätovne pripojené automaticky. Profil pripojte opätovne manuálne.
*26 Odchádzajúci hovor nemusí byť k dispozícii, záleží od podmienok mobilného telefónu.
*27 Možno nebude možné spojiť jedno s druhým pomocou mobilného telefónu.
*28 Pripojenie DUN profilu nemusí byť možné. Môže začať pripájať DUN, keď prehrávate skladby pomocou A2DP.
*29 DUN sa možno z dôvodu nestálosti nebude dať pripojiť.
*30 A2DP sa môže odpojiť, ak sa dotknete klávesy „STOP“.
*31 Ak je profil pripojený automaticky pri prichádzajúcom/odchádzajúcom/uskutočňovanom hovore, možno sa nebude dať zobraziť obrazovka prichádzajúceho/odchádzajúceho/uskutočňovaného hovoru alebo výstupný tón zvonenia.
*32 K HFP sa možno nebude dať pripojiť automaticky, ak je prenos telefónneho zoznamu ukončený alebo zrušený. Opätovne ho, prosím, pripojte manuálne.
*33 Možno sa nebude dať uskutočniť hovor z histórie vytočených hovorov, histórie prijatých hovorov alebo histórie zmeškaných hovorov.
*34 Možno sa nebudú dať uskutočňovať hovory z telefónnych zoznamov.
*35 História vytočených hovorov, história prijatých hovorov a história zmeškaných hovorov sú zmiešané dokopy. Nedajú sa preniesť samostatne.
*36 V histórii zmeškaných hovorov sa nenachádzajú žiadne informácie.
*37 Možno sa nebude dať prenášať/sťahovať telefónny zoznam, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*38 Možno sa nebude dať prenášať/sťahovať história hovorov, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*39 Znaky môžu byť skreslené, záleží od typu kódovania písma.
*40 Telefónny zoznam SIM nie je podporovaný.
*41 Názov v stiahnutom/prenesenom telefónnom zozname môže byť iný.
*42 Po prijatí SMS správy telefónom ju môžete manuálne preniesť do zvukovej jednotky.
*43 Pri sťahovaní SMS môže byť pripojenie nestabilné.
*44 SMS správa sa možno nebude dať stiahnuť.
*45 Možno sa nebude dať zobraziť meno prichádzajúceho hovoru.
*46 Pripojenie môže byť pre prichádzajúce hovory nestabilné.
*47 DTMF funkcia nie je podporovaná.
*48 Zvukový signál handsfree sa niekedy počas prichádzajúceho hovoru môže stratiť.
*49 Niekedy je tlačidlo Tel na zdrojovej obrazovke neplatné po tom, ako uskutočníte hovor z iPhone a hneď ho zastavíte.
V takom prípade stlačte na NX700E tlačidlo reset. Okrem toho uskutočnite s iPhone opätovné pripojenie stlačením tlačidla reset.
*50 Niekedy nemôžete pokračovať v hovore po zastavení motora vozidla počas hovoru alebo prijímania hovoru na inom telefóne.
V takom prípade stlačte na NX700E tlačidlo reset. Okrem toho uskutočnite s iPhone opätovné pripojenie stlačením tlačidla reset.
*51 Keď prístroj vyžiada prevzatie telefónnych zoznamov alebo správ SMS, telefón sa môže reštartovať.
*52 Hovor nemožno ukončiť z prístroja.
*53 Pri prichádzajúcom hovore môže trvať až päť sekúnd, kým zaznie zvonenie.
*54 Pri prichádzajúcom hovore môže trvať až päť sekúnd, kým sa zobrazí obrazovka prichádzajúceho hovoru.

Naspäť na začiatok stránky