Slovakia

Kompatibilita mobilného telefónu MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E, VZ709E

Táto strana poskytuje informácie o potvrdenej pripojiteľnosti MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E a VZ709E s rôznymi značkami mobilných telefónov.

 • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, neznamená to nevyhnutne, že to nebude fungovať.
 • Výsledky boli získané testovaním v určitých podmienkach v továrni. Skutočné výsledky môžu byť pri používaní výrobkov iné, na základe rôznych podmienok a iného prostredia.
 • Zoznam zahŕňa výsledky testovania, ale nezaručuje pripojiteľnosť.
 • Funkcie podporované funkciou prenosu telefónneho zoznamu sa budú líšiť, záleží od modelu telefónu.
 • Podporované sú iba mobilné telefóny, ktoré vyhovujú nižšie uvedeným profilom.
  • Bluetooth HFP (Profil Hands-Free)
  • Bluetooth A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)
  • Bluetooth AVRCP (Profil diaľkového ovládania zvuku/videa)
 • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.


Y : Dostupné
N : Nedostupné
- : Žiadna funkcia
*1 Odchádzajúci hovor nemusí byť k dispozícii, záleží od podmienok mobilného telefónu.
*2 Súkromný režim nemusí byť k dispozícii.
*3 Prenos údajov celého telefónneho zoznamu nemusí byť k dispozícii.
*4 Funkcie pozastavenia, preskočenia, rýchleho pretáčania dopredu, späť a rýchleho pretáčania dozadu nemusia fungovať normálne.
*5 V prípade poruchy aktualizujte softvér svojho mobilného telefónu.
*6 Po zapnutí napájania náhlavnej jednotky vždy musíte z mobilného telefónu obnoviť pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
*7 Aj napriek obnoveniu pripojenia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí byť k dispozícii automatické prehrávanie.
*8 Funkcie pozastavenia, zastavenia, posunu na nasledujúcu skladbu, rýchleho posunu dopredu, posunu na predchádzajúcu skladbu a rýchleho posunu dozadu nemusia byť dostupné.
*9 Môže sa vyskytnúť prerušovaný zvuk alebo šum. Príjem môžete zlepšiť opätovným pripojením zariadenia.
*10 Nemožno ovládať pomocou navigácie.
*11 Po ukončení hovoru sa prehrávač zvuku neobnoví automaticky.
*12 Po ukončení hovoru môže obrazovka hovoru zostať zobrazená. Obnovte nastavenia navigácie.
*13 Zvuk môže byť skreslený.
*14 Po ukončení hovoru sa môže automaticky spustiť prenos zvuku prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
*15 Zvonenie bude vnútropásmové.

Naspäť na začiatok stránky