Slovakia

Kompatibilita mobilného telefónu CZ500E

Táto strana poskytuje informácie o potvrdenej pripojiteľnosti CZ500E s rôznymi značkami mobilných telefónov.

  • Zoznam telefónov nie je kompletný a predstavuje iba testovanú vzorku. Ak sa telefón nenachádza v zozname, neznamená to nevyhnutne, že to nebude fungovať.
  • Výsledky boli získané testovaním v určitých podmienkach v továrni. Skutočné výsledky môžu byť pri používaní výrobkov iné, na základe rôznych podmienok a iného prostredia.
  • Zoznam zahŕňa výsledky testovania, ale nezaručuje pripojiteľnosť.
  • Informácie o prevádzke mobilného telefónu nájdete v jeho dokumentácii.


Y : Dostupné

N : Nedostupné

- : Žiadna funkcia

*1 Nie je možné, aby tón zvonenia mobilného telefónu vychádzal z reproduktora.
*2 Z navigácie nie je možné uskutočniť rezerváciu. Zaregistrujte sa, prosím, z mobilného telefónu.
*3 Celý telefónny zoznam sa nedá preniesť naraz.
*4 Nie je možné preniesť samostatnú položku.
*5 Po pripojení A2DP je potrebné pracovať s mobilným telefónom.
*6 Z navigácie sa možno nebude dať pripojiť. Pripojte sa z mobilného telefónu.
*7 Z navigácie sa možno nebude dať uskutočniť rezervácia správne.
*8 Z telefónu sa možno nebude dať uskutočniť rezervácia správne.
*9 Hovor sa možno nebude dať udržať, ak je Bluetooth linka odpojená pri odchádzajúcom/prichádzajúcom/prijatom hovore na navigácii.
*10 Profil môže byť pripojený automaticky, dokonca aj vtedy, keď je odpojený telefónom.
*11 HFP sa nemusí opätovne pripojiť automaticky, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*12 Na navigácii sa možno nebude dať vytáčať, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*13 Navigáciou sa možno nebude dať zmeniť súkromný režim na režim handsfree.
*14 Číslo prichádzajúceho hovoru sa možno nebude dať zobraziť správne.
*15 Tón zvonenia nemusí byť k dispozícii.
*16 Bluetooth linka sa nemusí pripojiť, ak je telefón uzamknutý.
*17 Pri prenose celého telefónneho zoznamu sa môžu stratiť údaje.
*18 Režim prehrávania sa môže ukončiť po odpojení Bluetooth linky.
*19 Automatické prehrávanie nemusí byť možné ani po opätovnom pripojení Bluetooth.
*20 (Dočasné pozastavenie, zastavenie, presun o skladbu vyššie, rýchle pretáčanie dopredu, presun o skladbu nižšie a rýchle pretáčanie dozadu nemusia byť k dispozícii.)
*21 K dispozícii môže byť zvuk preskočenia. Pripojenie je možné vylepšiť.
*22 A2DP sa možno nebude dať opätovne pripojiť, záleží od podmienok mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky.
*23 Tlačidlo ovládania navigácie nemusí byť k dispozícii.
*24 Prenos údajov DUN nemusí byť k dispozícii na inej obrazovke mobilného telefónu, ako na obrazovke čakania.
*25 Zvuk nemusí vychádzať, ak je Bluetooth opätovne pripojené automaticky. Profil pripojte opätovne manuálne.
*26 Odchádzajúci hovor nemusí byť k dispozícii, záleží od podmienok mobilného telefónu.
*27 Možno sa nebude dať spojiť jedno s druhým pomocou mobilného telefónu.
*28 Pripojenie DUN profilu nemusí byť k dispozícii. DUN sa môže začať pripájať, keď prehrávate skladby pomocou A2DP.
*29 DUN sa možno nebude dať z dôvodu nestálosti pripojiť.
*30 A2DP sa môže odpojiť, ak sa dotknete klávesy „STOP“.
*31 Ak je profil pripojený automaticky pri prichádzajúcom/odchádzajúcom/uskutočňovanom hovore, možno sa nebude dať zobraziť obrazovka prichádzajúceho/odchádzajúceho/uskutočňovaného hovoru alebo výstupný tón zvonenia.
*32 K HFP sa možno nebude dať pripojiť automaticky, ak je prenos telefónneho zoznamu ukončený alebo zrušený. Opätovne ho, prosím, pripojte manuálne.
*33 Možno sa nebude dať uskutočniť hovor z histórie vytočených hovorov, histórie prijatých hovorov alebo histórie zmeškaných hovorov.
*34 Možno sa nebudú dať uskutočňovať hovory z telefónnych zoznamov.
*35 História vytočených hovorov, história prijatých hovorov a história zmeškaných hovorov sú zmiešané dokopy. Nedajú sa preniesť samostatne.
*36 V histórii zmeškaných hovorov sa nenachádzajú žiadne informácie.
*37 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii prenos ani prevzatie telefónneho zoznamu.
*38 V závislosti od stavu mobilného telefónu alebo zvukovej jednotky nemusí byť k dispozícii prevzatie histórie hovorov.
*39 V závislosti od typu znakových kódov môžu byť znaky skreslené.
*40 Po odpojení od zvukovej brány sa môže v navigačnom zariadení naďalej zobrazovať ikona pripojenia.
*41 Po prerušení hovorom nemusí navigačné zariadenie pokračovať v prehrávaní hudby. Takisto sa nemusí zobrazovať časovač.
*42 Niekedy môže pripojenie zlyhať. V takom prípade to skúste znova.
*43 Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth môže byť nestabilné a brániť používaniu.
*44 Počas hovoru sa môže vyskytnúť šum alebo prerušovaný zvuk.
*45 Nízke tóny môžete počuť slabo.
*46 Niekedy môže prestať reagovať. Opätovným naštartovaním auta obnovte normálne fungovanie.
*47 V závislosti od nastavenia kategórie čísla nemusí byť dostupné zobrazenie kategórie ani prenos čísla.
*48 Môže sa pripojiť automaticky bez zadania kódu PIN.
*49 Po pripojení sa môže v mobilnom telefóne automaticky spustiť prehrávanie hudby.
*50 Nemožno ovládať pomocou navigačnej ani zvukovej jednotky.
*51 Nepodporuje sa história prijatých hovorov.
*52 Nepodporuje sa história vytočených hovorov.
*53 Po odpojení od zvukovej brány sa môže v zvukovej bráne naďalej zobrazovať ikona pripojenia.
*54 Ak počas prehrávania hudby prijmete prichádzajúci hovor, niekedy nemusíte počuť hlas. Opätovným naštartovaním auta obnovte normálne fungovanie.
*55 Niektoré údaje telefónneho zoznamu sa môžu stratiť alebo poradie údajov v prenesenom telefónnom zozname môže byť odlišné. Preniesť možno len jedno číslo. Ostatné čísla sa stratia.

Naspäť na začiatok stránky