Denmark

NX700E Kompatibilitet med mobiltelefon

Denne side indeholder information om tilslutningen af NX700E med mobiltelefoner af forskellige mærker.

  • Listen er ikke fyldestgørende og viser kun de testede varemærker. Hvis en telefon ikke fremgår af listen, betyder det ikke nødvendigvis, at den ikke vil fungere.
  • Resultaterne blev opnået gennem tests under bestemte forhold på fabrikken. De faktiske resultater kan falde anderledes ud, når produkterne anvendes under andre forhold og i andre omgivelser.
  • Listen angiver kun testresultaterne, men garanterer ikke forbindelse.
  • For information om betjening af mobiltelefonen henvises til dennes brugervejledning.


Y: Tilgængelig

N: Ikke tilgængelig

-: Ingen funktion

*1 Det er ikke muligt at afspille mobiltelefonens ringetone gennem højttaleren.
*2 Det er ikke muligt at registrere fra navi. Registrér fra mobiltelefonen.
*3 Det er ikke muligt at overføre hele telefonbogen på én gang.
*4 Det er ikke muligt at overføre et enkelt nummer.
*5 Mobiltelefonen skal betjenes, når A2DP er tilsluttet.
*6 Det kan være umuligt at opnå tilslutning fra navi. Opnå tilslutning fra mobiltelefon.
*7 Det kan være umuligt at registrere korrekt fra navi.
*8 Det kan være umuligt at registrere korrekt fra telefonen.
*9 Det kan være umuligt at holde forbindelsen, hvis Bluetooth-linket er frakoblet, når der foretages/indgår/besvares et opkald på navi.
*10 Profilen tilsluttes muligvis automatisk, selv om den er frakoblet via telefon.
*11 HFP tilsluttes muligvis ikke igen automatisk. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*12 Det kan være umuligt at ringe op på navi. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*13 Det kan være umuligt at ændre fra privatindstilling til håndfri indstilling med navi.
*14 Det kan være umuligt at få vist telefonnummeret på et indgående opkald korrekt.
*15 Ringetonen er muligvis ikke tilgængelig.
*16 Bluetooth-linket er muligvis ikke tilsluttet, hvis telefonen er låst.
*17 Der mistes muligvis data ved overførsel af hele telefonbogen.
*18 Afspilningsindstillingen afsluttes muligvis, hvis Bluetooth-linket frakobles.
*19 Det kan være umuligt at afspille automatisk, selvom Bluetooth tilsluttes igen.
*20 (Midlertidigt stop, stop, sporing, fremadspoling, opsporing og tilbagespoling er muligvis ikke tilgængelige).
*21 Lydudeladelse kan være mulig. Det er muligt at forbedre funktioner ved at tilslutte forfra.
*22 Det kan være umuligt at tilslutte A2DP igen. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*23 Navis kontrolknap er muligvis ikke tilgængelig.
*24 Overførsel af DUN-data er muligvis ikke tilgængelig, hvis mobiltelefonens venteskærm ikke vises.
*25 Lyd kommer muligvis ikke ud, når Bluetooth tilsluttes igen automatisk. Tilslut profilen manuelt igen.
*26 Udgående opkald er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner.
*27 Det kan være umuligt at opnå forbindelse til hinanden via mobiltelefon.
*28 Det kan være umuligt at tilslutte DUN-profil. Tilslutning af DUN starter muligvis ved afspilning af lydspor med A2DP.
*29 Det kan være umuligt at tilslutte DUN på grund af manglende stabilitet.
*30 A2DP frakobles muligvis, når du trykker på ”STOP”-knappen.
*31 Det kan være umuligt at få vist skærmen til indgang/foretagelse/besvarelse af opkald eller lyden af ringetonen, hvis profilen blev tilsluttet automatisk under indgang/foretagelse/besvarelse af opkald.
*32 Det kan være umuligt at tilslutte HFP automatisk, når overførsel af telefonbogen er fuldført eller annulleret. Opnå tilslutning igen manuelt.
*33 Det kan være umuligt at foretage et udgående opkald fra listerne over udgående opkald, indgående opkald eller ubesvarede opkald.
*34 Det kan være umuligt at foretage et udgående opkald fra telefonbøger.
*35 Listerne over indgående, udgående og ubesvarede opkald er blandet sammen. De kan ikke overføres hver for sig.
*36 Der er ingen information tilbage under ubesvarede opkald.
*37 Det kan være umuligt at overføre/downloade telefonbogen. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*38 Det kan være umuligt at overføre/downloade opkalds-loggen. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*39 Tegnene er muligvis fordrejede. Dette afhænger af tegnenes kodetype.
*40 SIM-kortets telefonbog er ikke understøttet.
*41 Navnet i den overførte/downloadede telefonbog er muligvis ikke det samme.
*42 Efter modtagelse af en sms på telefonen kan den overføres manuelt til lydenheden.
*43 Forbindelse er muligvis ustabil under download af sms.
*44 Det kan være umuligt at downloade sms.
*45 Det kan være umuligt at få vist navnet på et indgående opkald.
*46 Forbindelsen er muligvis ustabil for indgående opkald.
*47 DTMF-funktionen understøttes ikke.
*48 Det håndfri lydsignal falder muligvis ud under indgående opkald.
*49 Nogle gange vil kildeskærmens telefonknap være ugyldig, efter at du foretager et opkald fra iPhone og afbryder det igen med det samme.
I tilfælde heraf skal du trykke på nulstillingsknappen på NX700E. Desuden bedes du opnå tilslutning med iPhone igen, efter at have trykket på nulstillingsknappen.
*50 Nogle gange vil du ikke kunne fortsætte din telefonsamtale, hvis du standser bilmotoren, mens du foretager eller modtager opkald fra en anden telefon.
I tilfælde heraf skal du trykke på nulstillingsknappen på NX700E. Desuden bedes du opnå tilslutning med iPhone igen, efter at have trykket på nulstillingsknappen.
*51 Telefonen genstarter måske, når telefonen anmoder om at downloade telefonbøger eller sms'er.
*52 Det er ikke muligt at afslutte et opkald fra telefonen.
*53 Det kan tage ca. 5 sekunder, før telefonen begynder at ringe ved indgående opkald.
*54 Det kan tage ca. 5 sekunder, før skærmen viser et indgående opkald.

Vend tilbage til toppen af siden