Denmark

MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E, VZ709E kompatibilitet med mobiltelefoner

På denne side fremgår der information om følgende modellers dokumenterede forbindelsesmuligheder med forskellige mobiltelefonmærker: MAX688RBT, VRX888RBT, VX709E og VZ709E.

 • Listen over telefoner er omfattende og repræsenterer kun det udsnit, der blev testet. Hvis en telefon ikke fremgår på listen, betyder det ikke nødvendigvis, at den ikke er kompatibel.
 • Resultaterne blev indsamlet ved at udføre forsøg, under bestemte forhold på fabrikken. De faktiske resultater kan være anderledes, når produkterne anvendes under forskellige betingelser og forhold.
 • Listen angiver blot testresultaterne, og er ikke en garanti for kompatibilitet.
 • De funktioner, der understøttes af funktionen til overførsel af adressedata, vil variere, afhængig af telefontypen.
 • Kun de mobiltelefoner, hvor man kan vælge nedenstående profiler, understøttes.
  • Bluetooth HFP (Håndfri-profil)
  • Bluetooth A2DP (Profil til avanceret lyddistribution)
  • Bluetooth AVRCP (Lyd/video-profil til fjernkontrol)
 • Se mobiltelefonens brugervejledning, for at læse om dens betjeningsmuligheder.


Y : Tilgængelig
N : Ikke tilgængelig
- : Mobiltelefonen har ikke denne funktion.
*1 Det er muligvis ikke muligt at foretage opkald, afhængig af mobiltelefonens forhold.
*2 Lydsvag tilstand er muligvis ikke tilgængelig.
*3 Overførsel af data fra telefonbog er muligvis ikke tilgængelig.
*4 Funktionerne pause, spring over, spol frem, tilbage og spol tilbage, vil muligvis ikke virke normalt.
*5 I tilfælde af funktionsfejl, skal du sørge for at opgradere softwaren til din mobiltelefon.
*6 Når du har aktiveret strømmen til hovedsættet, skal du genoprette forbindelse til Bluetooth fra mobiltelefonen hver gang.
*7 Det er måske ikke muligt at afspille automatisk, selv om forbindelse til Bluetooth genoprettes.
*8 Midlertidigt stop, stop, nummer frem, hurtig fremspoling, nummer tilbage og hurtig tilbagespoling er måske ikke tilgængelige.
*9 Spring lyd over/Støj kan være tilgængelige. Det er muligt at forbedre ved at oprette forbindelse igen.
*10 Det er ikke muligt at bruge via navigation.
*11 Lydafspilleren genoptager ikke automatisk efter et opkald.
*12 Den bliver måske ved med at vise opkaldsskærmen, når opkaldet er afsluttet. Nulstil navigationen.
*13 Lyden kan være forvrænget.
*14 Bluetooth-lyd kan starte automatisk, når opkaldet er slut.
*15 Ringetonen bliver i-bånd-ringetone.

Vend tilbage til toppen af siden