Denmark

Kompatibilitet med FZ709E-mobiltelefon

Denne side indeholder oplysninger om de bekræftede forbindelsesmuligheder for FZ709E med forskellige mærker mobiltelefoner.

  • Listen over telefoner er ikke udtømmende og viser kun de testede modeller. Hvis en telefon ikke er på listen, betyder det ikke nødvendigvis, at den ikke kan bruges.
  • Resultaterne blev opnået ved test under bestemte forhold på fabrikken. Faktiske resultater kan være anderledes, når produkterne bruges under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen rapporterer kun resultaterne for testen, men den garanterer ikke forbindelsesmuligheder.
  • Oplysninger om betjening af mobiltelefonen findes i dennes dokumentation.

  • Tegn, som ikke findes på engelsk, bliver måske ikke vist korrekt i telefonbogen.
  • Det kan tage lidt tid for fjernbetjeningen at blive fuldt ud funktionsdygtig ved lyd-streaming efter oprettelse af forbindelse.
  • Lyd kan måske ikke altid overføres til systemet, når radioenheden er tændt under en telefonsamtale. I sådanne tilfælde kan lyd overføres med følgende metoder: - Brug mobiltelefonen til at overføre lyden - Tryk på tasten LIST for at annullere privat
  • Ventende opkald og tredjepartsopkald understøttes ikke

Anbefaling

  • Undgå at bruge lyd-lineout-funktionen i mobiltelefonen, når Bluetooth håndfri anvendes.
  • Undgå at tilslutte mere end én enhed på samme tid, da det kan påvirke brugen af systemet. Afbryd enhed med forbindelse, før der oprettes forbindelse fra en anden enhed.


Ja: Tilgængelig

Nej: Utilgængelig

-: Ingen funktion

*1 Fjernbetjening af lyd-streaming understøttes ikke fuldt ud
*2 Lyd-streamingslink er afbrudt efter et opkald
*3 Batteristatus understøttes ikke
*4 Netværkssignal understøttes ikke
*5 Lydafspiller genoptages ikke automatisk efter et opkald
*6 Bluetooth-link er afbrudt, når lyd overføres til mobiltelefonen. Derfor er det ikke muligt at tilbageføre til radioenheden.
*7 Der høres ingen ringetone, hvis der kommer lydløse indkommende opkald fra mobiltelefonen
*8 Lyd-streaming bliver måske ikke afspillet jævnt
*9 Fjernbetjening af lyd-streaming reagerer ikke
*10 Mobiltelefonen reagerer ikke på genopkald, når lydafspilleren kører.
*11 Mobiltelefonen reagerer ikke på udgående opkald, når lydafspilleren kører/ Udgående opkald kan ikke udføres fra radioenheden under lyd-streaming
*12 Genopkaldsfunktionen krævede 2 gange tryk
*13 Opkald kan ikke overføres til mobiltelefon/radioenhed
*14 Ingen ringetone høres under indkommende opkald
*15 Midlertidigt stop, stop, nummer frem, hurtig fremspoling, nummer tilbage og hurtig tilbagespoling er måske ikke tilgængelige.
*16 Det er ikke muligt at bruge via navigation.
*17 Mikrofon er aktiveret under opkald.
*18 Det er ikke muligt at foretage et udgående opkald fra navigation.
*19 Støj kan forekomme i den anden ende under opkald.
*20 Bluetooth-lyd kan starte automatisk, når opkaldet er slut.
*21 Bluetooth kan blive afbrudt, når der skiftes til privat tilstand. Genopret forbindelse mellem dem manuelt ved at skifte til håndfri tilstand.
*22 Ringetonen bliver i-bånd-ringetone.

Vend tilbage til toppen af siden