Denmark

CZ500E kompatibilitet med mobiltelefoner

Denne side indeholder information om tilslutningen af CZ500E med mobiltelefoner af forskellige mærker.

  • Listen er ikke fyldestgørende og viser kun de testede varemærker. Hvis en telefon ikke fremgår af listen, betyder det ikke nødvendigvis, at den ikke vil fungere.
  • Resultaterne blev opnået gennem tests under bestemte forhold på fabrikken. De faktiske resultater kan falde anderledes ud, når produkterne anvendes under andre forhold og i andre omgivelser.
  • Listen angiver kun testresultaterne, men garanterer ikke forbindelse.
  • For information om betjening af mobiltelefonen henvises til dennes brugervejledning.


Y : Tilgængelig

N : Ikke tilgængelig

- : Ingen funktion

*1 Der er ikke mulighed for at afspille mobiltelefonens ringetone gennem højttaleren
*2 Der er ikke mulighed for at registrere fra navi. Registrér fra mobiltelefon.
*3 Der er ikke mulighed for at overføre hele telefonbogen på én gang.
*4 Der er ikke mulighed for at overføre et enkelt nummer.
*5 Mobiltelefonen skal betjenes, når A2DP er tilsluttet.
*6 Det kan være umuligt at opnå tilslutning fra navi. Opnå tilslutning fra mobiltelefon.
*7 Der er ikke mulighed for at registrere korrekt fra navi.
*8 Det kan være umuligt at registrere korrekt fra telefonen.
*9 Telefonen kan muligvis ikke holde forbindelsen, hvis Bluetooth-linket er frakoblet, når der foretages/indgår/besvares et opkald på navi.
*10 Profilen tilsluttes muligvis automatisk, selvom den er frakoblet via telefon.
*11 HFP tilsluttes muligvis ikke igen automatisk. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*12 Det kan være umuligt at ringe op på navi. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*13 Det kan være umuligt at ændre fra privatindstilling til håndfri indstilling med navi.
*14 Det kan være umuligt at få vist telefonnummeret på et indgående opkald korrekt.
*15 Ringetonen er muligvis ikke tilgængelig.
*16 Bluetooth-linket er muligvis ikke tilsluttet, hvis telefonen er låst.
*17 Der mistes muligvis data ved overførsel af hele telefonbogen.
*18 Afspilningsindstillingen afsluttes muligvis, hvis Bluetooth-linket frakobles.
*19 Det kan være umuligt at afspille automatisk, selvom Bluetooth tilsluttes igen.
*20 (Midlertidigt stop, stop, sporing, fremadspoling, opsporing og tilbagespoling er muligvis ikke tilgængelig.)
*21 Lydudeladelse kan være tilgængelig. Det er muligt at forbedre funktioner ved at tilslutte forfra.
*22 Det kan være umuligt at tilslutte A2DP igen. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner eller lydenhed.
*23 Navis kontrolknap er muligvis ikke tilgængelig.
*24 Overførsel af DUN-data er muligvis ikke tilgængelig, hvis der vises en anden skærm end venteskærmen på mobiltelefonen.
*25 Lyden kommer muligvis ikke ud, når Bluetooth tilsluttes igen automatisk. Tilslut profilen manuelt igen.
*26 Udgående opkald er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af mobiltelefonens funktioner.
*27 Det kan være umuligt at opnå forbindelse til hinanden via mobiltelefon.
*28 Det kan være umuligt at tilslutte DUN-profil. Tilslutning af DUN starter muligvis ved afspilning af lydspor med A2DP.
*29 Det kan være umuligt at tilslutte DUN, idet det er ustabilt.
*30 A2DP frakobles muligvis, når du trykker på "STOP"-knappen.
*31 Det kan være umuligt at få vist skærmen til indgående/udgående/besvarelse af opkald eller lyden af ringetonen, hvis profilen blev tilsluttet automatisk under indgang/foretagelse/besvarelse af opkald.
*32 Det kan være umuligt at tilslutte HFP automatisk, når overførsel af telefonbogen er fuldført eller annulleret. Opnå tilslutning igen manuelt.
*33 Det kan være umuligt at foretage et udgående opkald fra listerne over udgående opkald, indgående opkald eller ubesvarede opkald.
*34 Det kan være umuligt at foretage et udgående opkald fra telefonbøger.
*35 Listerne over indgående, udgående og ubesvarede opkald er blandet sammen. De kan ikke overføres hver for sig.
*36 Der er ingen information tilbage under ubesvarede opkald.
*37 Det er måske ikke muligt at overføre/hente telefonbogen, afhængigt af forholdene på mobiltelefonen eller lydenheden.
*38 Det er måske ikke muligt at hente opkaldsoversigten, afhængigt af forholdene på mobiltelefonen eller lydenheden.
*39 Tegnene kan være blandede, afhængigt af tegnenes kodetype.
*40 Navigation kan blive ved med at vise ikonet for forbindelse, hvis du afbrød fra AG.
*41 Navigation vil måske ikke blive ved med at afspille musik, efter et opkald er afbrudt. Og måske vises timeren heller ikke.
*42 Den kan nogle gange fejle under oprettelse af forbindelse. Prøv igen.
*43 Bluetooth-forbindelse kan være ustabil og forstyrre brugen.
*44 Støj eller lydoverspringninger kan forekommer på begge ved opkald.
*45 Bas kan lyde svag.
*46 Den kan fryse fast nogle gange. Genstart bilen for at få den til at fungere normalt.
*47 Det er måske ikke muligt at vise kategori eller overføre nummeret, afhængigt af kategoriindstilling for nummer.
*48 Den kan oprette forbindelse automatisk uden indtastning af pinkode.
*49 Den kan begynde automatisk at afspille musik på mobiltelefonen, når der oprettes forbindelse.
*50 Det er ikke muligt at bruge den på Navigation/Audio unit.
*51 Modtaget opkaldsoversigt understøttes ikke.
*52 Oversigt over kaldte numre understøttes ikke.
*53 AG kan blive ved med at vise ikonet for forbindelse, hvis du afbrød fra AG.
*54 Det er måske ikke muligt at højre stemmen nogle gange, når man besvarer indkommende kald og spiller musik. Genstart bilen for at få den til at fungere normalt.
*55 Nogle telefonbogsdata kan mistes, eller den overførte telefonbogsrækkefølge kan være anderledes. Kun ét nummer kan overføres. De andre numre mistes.

Vend tilbage til toppen af siden