Denmark

CZ501E, CZ301E, FZ501E kompatibilitet med mobiltelefon

Denne side indeholder oplysninger om bekræftede forbindelsesmuligheder for CZ501E, CZ301E og FZ501E med forskellige mobiltelefoner.

  • Listen over telefoner er ikke udtømmende og repræsenterer kun den testede model. Hvis en telefon ikke står på listen, betyder det ikke nødvendigvis, at den ikke fungerer.
  • Resultaterne er opnået ved test under bestemte forhold på fabrikken. Faktiske resultater kan være anderledes, når produkterne bruges under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen viser kun resultaterne af test. Den garanterer ikke forbindelsesmulighed.
  • Oplysninger om mobiltelefonens funktion findes i dennes dokumentation.

Bemærkning om overførsel af telefonbog

  • Den vises måske ikke normalt, hvis der er andre tegn end alfanumeriske tegn i telefonbogen.
  • Overførsel til telefonbogen kan mislykkes, afhængigt af selve telefonnummeret.
  • Nummeret og navnet er måske ikke tilgængeligt til normal overførsel, hvis numrene begynder med "00". De bliver overført med "+" i stedet for "00".
  • Den er måske ikke i stand til at overføre telefonnummerkategorien, afhængigt af indstillingen for kategorien.
  • Hvis Efternavn er længere end 9 tegn, bliver telefonnummerets kategori måske ikke vist.


Y: Tilgængelig

N : Ikke-tilgængelig

-: Ingen funktion

*1 Den vil afspille den ringetone, der er forudindstillet i Navi/Audio-indstillingen i stedet for mobiltelefonens ringetone.
*2 Det er ikke muligt at registrere fra Navi. Registrer fra mobiltelefonen.
*3 Det er ikke muligt at overføre hele telefonbogen på en gang.
*4 Det er ikke muligt at overføre én angivelse.
*5 Det er nødvendigt at bruge mobiltelefonen, når A2DP er tilsluttet.
*6 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse fra Navi. Opret forbindelse fra mobiltelefonen.
*7 Det er måske ikke muligt at registrere korrekt fra Navi.
*8 Det er måske ikke muligt at registrere korrekt fra telefonen.
*9 Telefonen kan måske ikke fastholde opkaldet, hvis Bluetooth-linket afbrydes ved udgående/indkommende/besvarelse af opkald på Navi.
*10 Profilen kan være tilsluttet automatisk, selv om den er afbrudt af telefonen.
*11 HFP/A2DP kan måske ikke genoprette forbindelse automatisk, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden. Genopret forbindelse manuelt.
*12 Det er måske ikke muligt at ringe på Navi, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*13 Det er måske ikke muligt at ændre tilstanden Privat til håndfri via Navi.
*14 Det er måske ikke muligt at vise det indkommende opkalds nummer korrekt.
*15 Ringetone er måske ikke tilgængelig.
*16 Bluetooth-link har måske ikke forbindelse, hvis telefonen er låst.
*17 Data bliver måske mistet ved overførsel af hele telefonbogen.
*18 Afspilningstilstand afsluttes måske, hvis Bluetooth-link afbrydes.
*19 Musikken forbliver måske i pausetilstand efter genoprettelse af forbindelse eller afbrydelse af et opkald.
*20 Temporary Stop, Stop, Track up, FF, Track down og FB er måske ikke tilgængelige.
*21 Der kan forekomme spring i lyd. Det er muligt at forbedre dette ved at genoprette forbindelse.
*22 Det er måske ikke muligt at genoprette forbindelse til A2DP, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*23 Kontrolknappen for Navi er måske ikke tilgængelig.
*24 DUN-dataoverførsel er måske ikke mulig, når mobiltelefonen er på en skærm, der ikke er venteskærmen.
*25 Der høres måske ingen lyd, når Bluetooth genoprettes automatisk. Genopret manuelt forbindelse fra profilen igen.
*26 Udgående opkald er måske ikke mulige, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen.
*27 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til andre med mobiltelefonen.
*28 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til DUN-profil. Den kan begynde at oprette forbindelse til DUN, når du afspiller spor på A2DP.
*29 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til DUN, fordi den er ustabil.
*30 A2DP bliver måske afbrudt, når du berører tasten "STOP".
*31 Det er måske ikke muligt at vise indkommende/udgående/besvarelse på en opkaldsskærm eller outputringetone, hvis profilen tilsluttes automatisk ved indkommende/udgående/besvarelse af et opkald.
*32 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til HFP automatisk, når overførslen af telefonbogen er færdig eller annulleret. Genopret forbindelse manuelt.
*33 Det er måske ikke muligt at foretage udgående opkald fra oversigten over foretagne opkald, modtagne opkald eller ubesvarede opkald.
*34 Det er måske ikke muligt at foretage udgående opkald fra telefonbøger.
*35 Oversigten over foretagne opkald, modtagne opkald eller ubesvarede opkald er blandet sammen. De kan ikke overføres separat.
*36 Der er ingen oplysninger tilbage i oversigten over ubesvarede opkald.
*37 Det er måske ikke muligt at overføre/hente telefonbog, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*38 Det er måske ikke muligt at hente opkaldsoversigten, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*39 Tegnene kan være forvanskede, afhængigt af tegntabellen.
*40 Navigation bliver måske ved med at vise forbindelsesikonet, hvis du afbrød fra AG.
*41 Navigation bliver måske ikke ved med at afspille musik efter afbrydelsen af et opkald. Den kan måske heller ikke vise timeren.
*42 Forbindelse kan mislykkes nogle gange. Prøv igen.
*43 Bluetooth-forbindelsen kan være ustabil og forstyrre brugen.
*44 Støj eller lydspring kan forekomme på begge ved opkald.
*45 Bassen kan være svag.
*46 Den kan fastfryse nogle gange. Genstart bilen for at få den til at fungere normalt.
*47 Det er måske ikke muligt at vise kategorien eller overføre nummeret, afhængigt af kategoriindstillingen for nummeret.
*48 Den opretter måske ikke automatisk forbindelse uden indtastning af pinkode.
*49 Den begynder måske automatisk at afspille musik på mobiltelefonen, når der oprettes forbindelse.
*50 Den er måske ikke mulig at bruge på Navigation/Audio.
*51 Oversigten over modtagne opkald understøttes ikke.
*52 Oversigten over foretagne opkald understøttes ikke.
*53 AG bliver måske ved med at vise forbindelsesikonet, hvis du afbrød fra AG.
*54 Det er måske ikke muligt at høre stemmen nogle gange, når der besvares et opkald under musikafspilning. Genstart bilen for at få den til at fungere normalt.

Vend tilbage til toppen af siden