Denmark

VX401E, VZ401E kompatibilitet med mobiltelefon

Denne side indeholder oplysninger om bekræftede forbindelsesmuligheder for VX401E og VZ401E med forskellige mobiltelefoner.

  • Listen over telefoner er ikke udtømmende og repræsenterer kun den testede model. Hvis en telefon ikke står på listen, betyder det ikke nødvendigvis, at den ikke fungerer.
  • Resultaterne er opnået ved test under bestemte forhold på fabrikken. Faktiske resultater kan være anderledes, når produkterne bruges under andre forhold og i andre miljøer.
  • Listen viser kun resultaterne af test. Den garanterer ikke forbindelsesmulighed.
  • Oplysninger om mobiltelefonens funktion findes i dennes dokumentation.
  • Hvis Efternavn er længere end 9 tegn, bliver telefonnummerets kategori måske ikke vist.


Yes: Tilgængelig

No: Ikke-tilgængelig

-: Ingen funktion

*1 Det er ikke muligt at udsende ringetonen for mobiltelefonen fra højttaleren.
*2 Det er ikke muligt at registrere fra Navigation. Registrer fra mobiltelefonen.
*3 Det er ikke muligt at overføre hele telefonbogen på en gang.
*4 Det er ikke muligt at overføre én angivelse.
*5 Det er nødvendigt at bruge mobiltelefonen, når A2DP er tilsluttet.
*6 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse fra Navigation. Opret forbindelse fra mobiltelefonen.
*7 Det er måske ikke muligt at registrere korrekt fra Navigation.
*8 Det er måske ikke muligt at registrere korrekt fra telefonen.
*9 Telefonen kan måske ikke fastholde opkaldet, hvis Bluetooth-linket afbrydes ved udgående/indkommende/besvarelse af opkald på Navigation.
*10 Profilen kan være tilsluttet automatisk, selv om den er afbrudt af telefonen.
*11 HFP kan måske ikke genoprette forbindelse automatisk, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*12 Det er måske ikke muligt at ringe på Navigation, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*13 Det er måske ikke muligt at ændre tilstanden Privat til håndfri via Navigation.
*14 Det er måske ikke muligt at vise det indkommende opkalds nummer korrekt.
*15 Ringetone er måske ikke tilgængelig.
*16 Bluetooth-link har måske ikke forbindelse, hvis telefonen er låst.
*17 Data bliver måske mistet ved overførsel af hele telefonbogen.
*18 Afspilningstilstand afsluttes måske, hvis Bluetooth-link afbrydes.
*19 Det er måske ikke muligt at afspille automatisk, når forbindelsen til Bluetooth genoprettes.
*20 Temporary Stop, Stop, Track up, FF, Track down og FB er måske ikke tilgængelige.
*21 Der kan forekomme spring i lyd. Det er muligt at forbedre dette ved at genoprette forbindelse.
*22 Det er måske ikke muligt at genoprette forbindelse til A2DP, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*23 Kontrolknappen for Navigation er måske ikke tilgængelig.
*24 DUN-dataoverførsel er måske ikke mulig, når mobiltelefonen er på en skærm, der ikke er venteskærmen.
*25 Der høres måske ingen lyd, når Bluetooth genoprettes automatisk. Genopret manuelt forbindelse fra profilen igen.
*26 Udgående opkald er måske ikke mulige, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen.
*27 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til andre med mobiltelefonen.
*28 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til DUN-profil. Den kan begynde at oprette forbindelse til DUN, når du afspiller spor på A2DP.
*29 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til DUN, fordi den er ustabil.
*30 A2DP bliver måske afbrudt, når du berører tasten "STOP".
*31 Det er måske ikke muligt at vise indkommende/udgående/besvarelse på en opkaldsskærm eller outputringetone, hvis profilen tilsluttes automatisk ved indkommende/udgående/besvarelse af et opkald.
*32 Det er måske ikke muligt at oprette forbindelse til HFP automatisk, når overførslen af telefonbogen er færdig eller annulleret. Genopret forbindelse manuelt.
*33 Det er måske ikke muligt at foretage udgående opkald fra oversigten over foretagne opkald, modtagne opkald eller ubesvarede opkald.
*34 Det er måske ikke muligt at foretage udgående opkald fra telefonbøger.
*35 Oversigten over foretagne opkald, modtagne opkald eller ubesvarede opkald er blandet sammen. De kan ikke overføres separat.
*36 Der er ingen oplysninger tilbage i oversigten over ubesvarede opkald.
*37 Det er måske ikke muligt at overføre/hente telefonbog, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*38 Det er måske ikke muligt at hente opkaldsoversigten, afhængigt af betingelserne for mobiltelefonen eller lydenheden.
*39 Tegnene kan være forvanskede, afhængigt af tegntabellen.
*40 Navigation bliver måske ved med at vise forbindelsesikonet, hvis du afbrød fra AG.
*41 Navigation bliver måske ikke ved med at afspille musik efter afbrydelsen af et opkald. Den kan måske heller ikke vise timeren.
*42 Forbindelse kan mislykkes nogle gange. Prøv igen.
*43 Bluetooth-forbindelsen kan være ustabil og forstyrre brugen.
*44 Støj eller lydspring kan forekomme på begge ved opkald.
*45 Bassen kan være svag.
*46 Den kan fastfryse nogle gange. Genstart bilen for at få den til at fungere normalt.
*47 Det er måske ikke muligt at vise kategorien eller overføre nummeret, afhængigt af kategoriindstillingen for nummeret.
*48 Den opretter måske ikke automatisk forbindelse uden indtastning af pinkode.
*49 Den begynder måske automatisk at afspille musik på mobiltelefonen, når der oprettes forbindelse.
*50 Det er måske ikke muligt at overføre opkaldsoversigten.
*51 Det er måske ikke muligt at ringe op med stemme.
*52 Data bliver måske mistet eller kan ikke registreres korrekt, når telefonbogen eller opkaldsoversigten synkroniseres.
*53 Det andet opkald understøttes måske ikke.
*54 Det er ikke muligt at vise nummeret på det andet opkald.
*55 Det er måske ikke muligt at besvare eller afvise et indkommende opkald.
*56 Det er ikke muligt at vise nummeret på et indkommende opkald.
*57 Det er ikke muligt at foretage et udgående opkald fra mobiltelefonen.
*58 Det er ikke muligt at sende klartone.
*59 Det er ikke muligt at gentage et opkald.
*60 Det er måske ikke muligt at skifte fra håndfri tilstand til Privat-tilstand eller fra Privat-tilstand til håndfri tilstand.
*61 Den kan indstilles til lydløs, når 10-tasten berøres for at sende klartone.
*62 Den understøtter ikke overførsel af telefonbogen fra et SIM-kort.

Vend tilbage til toppen af siden