BLT373 Mobiltelefonkompabilitet

Denne side giver information om bekræftet kompatibilitet mellem Bluetooth Interface Adapter BLT373 og forskellige mobiltelefonmærker.

  • Denne liste over telefoner er ikke fuldstændig og repræsenterer kun de afprøvede tests. Hvis en telefon ikke er med på listen, betyder det ikke nødvendigvis, at det ikke vil virke.
  • Resultaterne blev opnået gennem testning under forskellige forhold i fabrikken. De faktiske resultater kan være anderledes, hvis produkterne anvendes under andre vilkår eller i andre omgivelser.
  • Listen oplyser kun om testresultaterne og garanterer ikke kompabilitet.
  • Batteriindikationen og antenneindikationen passer muligvis ikke med indikationen på mobiltelefonen på visse modeller.
  • De funktioner, der understøttes af adressebogens overførselsfunktion, vil variere afhængig af telefonmodellen.
  • Kun mobiltelefoner, som overholder Bluetooth HFP (Hands Free Profile)-standarderne understøttes.
  • For information om anvendelse af mobiltelefonen, se venligst i brugervejledningen.


*1 Anvend telefonen til genopkald
*2 Ingen ringetone gennem bilhøjttaler
*3 Opkaldet kan ikke annulleres gennem BLT373
*4 Kan ikke overføre lydstreaming til BLT373 automatisk
*5 Kan ikke afvise indgående opkald gennem BLT373
*6 Kan ikke afslutte opkaldet ved at anvende BLT373 knappen
*7 Kan ikke overføre opkaldet til telefonen
*8 Kan ikke overføre opkaldet til BLT373
*9 Afbryd automatisk efter en vis tidsperiode
*10 Pause eller stop er til rådighed under lydstreamingen
*11 Kan ikke modtage et opkald under lydstreaming

Vend tilbage til toppen af siden