Denmark

NX700E-softwareopdatering til Bluetooth

1. Forberedelse

Følgende kræves, før du kan begynde download.

  • Tomt SD-kort med minimumkapacitet på 16 MB (Downloadfiler ~4 MB)
  • WinZip

1.1. Download

Download filen "Bluetooth.zip".

Filen er zip-komprimeret, og du skal udtrække den til skrivebordet på computeren, før du kopierer den til et SD-kort.

Når filen er trukket ud, vises mapperne "Blackbox" og "Bluetooth" på den udtrukne placering.

Mappen "Blackbox” har et indhold.

Mappen "Bluetooth” har et indhold.

■Bluetooth.zip (3,97 MB)

 

1.2. Kopier mapper til SD-kortet

Kopier mapperne "Blackbox" og "Bluetooth" til et tomt SD-kort. Inden du fortsætter, skal du sørge for, at strukturen på SD-kortet er korrekt, da indlæsning af forkerte filer kan ødelægge enheden. SD-kortet skulle nu indeholde mapperne "Blackbox" og "Bluetooth".

2. Opdatering

1. TÆND for radioen, tryk på knappen MAP, og indsæt SD-kortet. Sluk for skærmen, og tryk på knappen Tilbage. Sluk IKKE for radioen under opdateringen.

MAP

Card Slot

2. Når opdateringen er færdig (du ser en grøn markering på skærmen), skal du fjerne SD-kortet og et par sekunder trykke på den lille nulstillingsknap (den er ved siden af knappen "+").

updates

Button

3. Slet eventuelle parringsdetaljer på telefonen og radioen, og genpar derefter telefonen med radioen.

Kontroller hurtigt, om opdateringen blev gennemført, ved at trykke på nulstillingsknappen på radioen, når du har parret telefonen. Når radioen igen er TÆNDT, skal du undersøge, om telefonens parringsdetaljer stadig er på radioen (se under TILSLUT). Hvis de findes der, er opdateringen gennemført. Hvis parringsdetaljerne er forsvundet, skal du forsøge at opdatere igen.

3. Bekræft resultat

1) Tryk på tasten "Info".

2) Bekræft, at versionen er "2.00.17.30".

Info Key

Version

Advarsler:

Opdatering vil genstarte fra begyndelsen, hvis du slukker/tænder for backup (+12 V)-linjen eller trykker på nulstillingsknappen på NX700E.

1) Når du har tilsluttet en iPhone til NX700E, kan indkommende stemmer nogle gange ikke høres i 6 sekunder efter modtagelsen af opkaldet.

2) Når en iPhone er tilsluttet til NX700E, er der nogle gange ingen ringetone ved indkommende opkald.

3) Når en iPhone er tilsluttet NX700E, kan stemmen fra den person, som ringer, nogle gange ikke høres under et indkommende opkald.

4) Når en Blackberry er tilsluttet NX700E, kan stemmen nogle gange ikke høres under et indkommende opkald efter ACC OFF/ON.

5) Nogle gange finder du ikonet "Tilslut" i Bluetooth-menuen det forkerte sted efter Accessory OFF/ON i navigations- eller lydtilstand.

6) Hvis Bluetooth-parringsdata mistes efter enhedsnulstilling (tryk på nulstillingsknappen på NX700E) eller efter backup-strømforsyningen mistes.

7) Opdater også din iPhone-version til iOS4 (4.1) eller senere for at drage fordel af disse forbedringer.

Nedenstående undtagelser vil stadig være der, selv efter denne opdatering.

Når en iPhone tilsluttes til NX700E, kan der nogle gange høres støj, når der foretages et opkald.

Nedenstående oplysninger vil stadig være der, selv efter denne opdatering.

Nogle gange er knappen Tel på skærmen Source ugyldig, når du har foretaget et opkald og standser et opkald øjeblikkeligt fra iPhone. I det tilfælde skal du trykke på nulstillingsknappen på NX700E. Gentilslut så iPhone, når du har trykket på nulstillingsknappen. (NX700E-mobiltelefonkompatibilitet *48)

Nogle gange kan du ikke fortsætte opkaldet, når du har standset bilens motor, mens du ringer op eller modtager et opkald. I det tilfælde skal du trykke på nulstillingsknappen på NX700E. Gentilslut så iPhone, når du har trykket på nulstillingsknappen. (NX700E-mobiltelefonkompatibilitet *49)

Information

I tilfælde af at du vil ændre lydstyrkens niveau for ringe- eller opkaldslyd, når du ikke kan justere til dit foretrukne lydstyrkeniveau, skal du justere "Hovedlydstyrke" eller "Lydstyrke for stemmevejledning" under lydindstillingen i navigationsindstillingsmenuen.

Vend tilbage til toppen af siden