Lithuania

NX700E suderinamumas su mobiliaisiais telefonais

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie patvirtintą NX700E ryšį su įvairių gamintojų mobiliaisiais telefonais.

  • Sąraše nurodyti ne visi telefonai – jame pateikiami tik išbandyti pavyzdžiai. Jei telefono sąraše nėra, tai nebūtinai reiškia, kad jis neveiks.
  • Šie rezultatai gauti bandymus vykdant esant tam tikroms sąlygoms gamykloje. Gaminius naudojant kitomis sąlygoms ir kitoje aplinkoje faktiniai rezultatai gali būti kitokie.
  • Sąrašas tik atspindi bandymų rezultatus – jis nėra ryšio garantija.
  • Informacijos apie mobiliojo telefono valdymą rasite jo dokumentacijoje.


Y : Galimas

N : Negalimas

- : Funkcijos nėra

*1 Mobiliojo telefono skambesio leisti per garsiakalbį neįmanoma.
*2 Įrašymas naudojant navigacijos įrenginį neįmanomas. Įrašinėkite naudodami mobilųjį telefoną.
*3 Vienu metu persiųsti visos telefonų knygos neįmanoma.
*4 Vieno įrašo persiųsti neįmanoma.
*5 Prijungus A2DP, būtina pradėti naudoti mobilųjį telefoną.
*6 Prijungti naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma. Prijunkite naudodami mobilųjį telefoną.
*7 Tinkamai įrašyti naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma.
*8 Tinkamai įrašyti naudojant telefoną gali būti neįmanoma.
*9 Jei įeinančio, išeinančio skambučio arba skambučio priėmimo naudojant navigacijos įrenginį metu nutrūksta „Bluetooth“ ryšys, gali būti neįmanoma nenutraukti skambučio.
*10 Profilis gali būti prijungtas automatiškai, net jei jis atjungtas naudojant telefoną.
*11 Pakartotinis HFP automatinis prijungimas gali būti neįmanomas – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*12 Numerio rinkti naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*13 Naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma privataus veikimo veiksenos pakeisti laisvų rankų veiksena.
*14 Teisingas įeinančio skambučio numerio rodymas gali būti neįmanomas.
*15 Skambėjimo tonas gali būti neįmanomas.
*16 Jei telefonas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio gali nebūti.
*17 Persiunčiant visą telefonų knygą, duomenys gali būti prarasti.
*18 Jei „Bluetooth“ ryšys atjungiamas, leidimo veiksena gali būti nutraukta.
*19 Gali būti neįmanoma leisti automatiškai net ir atsiradus „Bluetooth“ ryšiui.
*20 (Laikino pristabdymo, sustabdymo, ankstesnės dainos, persukimo pirmyn, toliau esančios dainos ir persukimo atgal funkcijos gali būti negalimos.)
*21 Gali atsirasti garso pertrūkių. Veikimas pagerėja prijungus pakartotinai.
*22 Pakartotinis A2DP prijungimas gali būti neįmanomas – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*23 Navigacijos įrenginio valdymo mygtuko gali nebūti.
*24 DUN duomenų persiuntimas gali būti neįmanomas, kai mobiliajame telefone aktyvus bet kuris ekranas, išskyrus laukimo ekraną.
*25 Kai „Bluetooth“ pakartotinai automatiškai prijungiamas, gali nesigirdėti garso. Profilį dar kartą prijunkite rankiniu būdu.
*26 Išeinantis skambutis gali būti negalimas – tai priklauso nuo mobiliojo telefono būsenos.
*27 Vieną su kitu sujungti naudojant mobilųjį telefoną gali būti neįmanoma.
*28 Gali būti neįmanoma prijungti DUN profilio. Ryšys su DUN gali atsirasti dainas atkuriant A2DP pagalba.
*29 Gali būti neįmanoma prijungti DUN dėl nestabilumo.
*30 A2DP gali atsijungti palietus mygtuką „SUSTABDYMAS“.
*31 Jei įeinančio, išeinančio skambučio arba skambučio priėmimo metu profilis prijungiamas automatiškai, įeinančio, išeinančio skambučio arba skambučio priėmimo ekrano rodymas arba skambesio skambėjimas gali būti neįmanomas.
*32 Kai telefonų knygos siuntimas baigiasi arba jis atšaukiamas, HFP automatiškai prijungti gali būti neįmanoma. Pakartotinai prijunkite rankiniu būdu.
*33 Gali būti neįmanoma skambinti naudojant rinktų numerių, gautų skambučių arba praleistų skambučių istoriją.
*34 Gali būti neįmanoma skambinti naudojantis telefonų knygomis.
*35 Rinktų numerių, gautų skambučių ir praleistų skambučių istorijos sumaišytos. Jų neįmanoma persiųsti atskirai.
*36 Informacijos praleistų skambučių istorijoje nėra.
*37 Persiųsti / atsisiųsti telefonų knygos gali būti neįmanoma – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*38 Persiųsti / atsisiųsti skambučių gali būti neįmanoma – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*39 Simboliai gali būti iškraipyti – tai priklauso nuo simbolių kodo tipo.
*40 SIM telefonų knyga nepalaikoma.
*41 Vardas atsisiųstoje / persiųstoje telefonų knygoje gali skirtis.
*42 Telefonu gavus tekstinę žinutę, ją rankiniu būdu galima persiųsti į garso įrenginį.
*43 Atsisiunčiant tekstinę žinutę, ryšys gali būti nestabilus.
*44 Gali būti neįmanoma atsisiųsti tekstinės žinutės.
*45 Įeinančio skambučio metu vardo rodymas gali būti neįmanomas.
*46 Įeinančių skambučių ryšys gali būti nestabilus.
*47 DTMF funkcija neveikia.
*48 Įeinančio skambučio metu kartkartėmis gali dingti laisvų rankų garso signalas.
*49 Kartkartėmis, kai skambinate ir skambutį iš karto nutraukiate naudodami „iPhone“, šaltinio ekrano mygtukas „Tel“ būna negaliojantis.
Tokiu atveju paspauskite NX700E atstatos mygtuką. Papildomai, paspaudę atstatos mygtuką, pakartotinai prisijunkite naudodamiesi „iPhone“.
*50 Kartais negalėsite tęsti skambučio po to, kai automobilio variklį išjungėte skambindami arba priimdami skambutį iš kito telefono.
Tokiu atveju paspauskite NX700E atstatos mygtuką. Papildomai, paspaudę atstatos mygtuką, pakartotinai prisijunkite naudodamiesi „iPhone“.
*51 Sistemai pateikus užklausą atsisiųsti telefonų knygeles ar SMS telefonas gali būti paleistas iš naujo.
*52 Negalima nutraukti skambučio naudojant sistemą.
*53 Gali užtrukti apie 5 sekundes, kol pasigirs įeinančio skambučio skambėjimo tonas.
*54 Gali užtrukti apie 5 sekundes, kol ekrane pasirodys įeinantis skambutis.

Grįžti į puslapio viršų