CZ500E Mobiliojo telefono suderinamumas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie patvirtintą CZ500E ryšį su įvairių gamintojų mobiliaisiais telefonais.

  • Sąraše nurodyti ne visi telefonai – jame pateikiami tik išbandyti pavyzdžiai. Jei telefono sąraše nėra, tai nebūtinai reiškia, kad jis neveiks.
  • Šie rezultatai gauti bandymus vykdant esant tam tikroms sąlygoms gamykloje. Gaminius naudojant kitomis sąlygomis ir kitokioje aplinkoje faktiniai rezultatai gali būti kitokie.
  • Sąrašas tik atspindi bandymų rezultatus – jis nėra ryšio garantija.
  • Informacijos apie mobiliojo telefono valdymą rasite jo dokumentacijoje.


Y : Galimas

N : Negalimas

- : Funkcijos nėra

*1 Mobiliojo telefono skambesio leisti per garsiakalbį neįmanoma.
*2 Įrašyti naudojant navigacijos įrenginį neįmanoma. Įrašinėkite naudodami mobilųjį telefoną.
*3 Vienu metu persiųsti visos telefonų knygos neįmanoma.
*4 Vieno įrašo persiųsti neįmanoma.
*5 Prijungus A2DP, būtina pradėti naudoti mobilųjį telefoną.
*6 Prijungti naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma. Prijunkite naudodami mobilųjį telefoną.
*7 Tinkamai įraįyti naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma.
*8 Tinkamai įrašyti naudojant telefoną gali būti neįmanoma.
*9 Jei įeinančio, išeinančio skambučio arba skambučio priėmimo naudojant navigacijos įrenginį metu nutrūksta „Bluetooth“ ryšys, gali būti neįmanoma nenutraukti skambučio.
*10 Profilis gali būti prijungtas automatiškai, net jei jis atjungtas naudojant telefoną.
*11 Pakartotinis HFP automatinis prijungimas gali būti neįmanomas – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*12 Numerio rinkti naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*13 Naudojant navigacijos įrenginį gali būti neįmanoma privataus veikimo veiksenos pakeisti laisvų rankų veiksena.
*14 Teisingas įeinančio skambučio numerio rodymas gali būti neįmanomas.
*15 Skambesys gali būti neįmanomas.
*16 Jei telefonas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio gali nebūti.
*17 Persiunčiant visą telefonų knygą, duomenys gali būti prarasti.
*18 Jei „Bluetooth“ ryšys atjungiamas, leidimo veiksena gali būti nutraukta.
*19 Gali būti neįmanoma leisti automatiškai net ir atsiradus „Bluetooth“ ryšiui.
*20 (Laikino pristabdymo, sustabdymo, ankstesnės dainos, persukimo pirmyn, toliau esančios dainos ir persukimo atgal funkcijos gali būti negalimos.)
*21 Gali atsirasti garso pertrūkių. Veikimas pagerėja prijungus pakartotinai.
*22 Pakartotinis A2DP prijungimas gali būti neįmanomas – tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*23 Navigacijos įrenginio valdymo mygtuko gali nebūti.
*24 DUN duomenų persiuntimas gali būti neįmanomas, kai mobiliajame telefone aktyvus kitas ekranas, išskyrus laukimo ekraną.
*25 Kai „Bluetooth“ pakartotinai automatiškai prijungiamas, gali nesigirdėti garso. Profilį dar kartą prijunkite rankiniu būdu.
*26 Išeinantis skambutis gali būti neįmanomas – tai priklauso nuo mobiliojo telefono būsenos.
*27 Vieną su kitu sujungti naudojant mobilųjį telefoną gali būti neįmanoma.
*28 Gali būti neįmanoma prijungti DUN profilio. Ryšys su DUN gali atsirasti dainas atkuriant naudojantis A2DP.
*29 Gali būti neįmanoma prijungti DUN dėl nestabilumo.
*30 A2DP gali atsijungti palietus mygtuką „SUSTABDYMAS".
*31 Jei įeinančio, išeinančio skambučio arba skambučio priėmimo metu profilis prijungiamas automatiškai, įeinančio, išeinančio skambučio arba skambučio priėmimo ekrano rodymas arba skambučio skambėjimas gali būti neįmanomas.
*32 Kai telefonų knygos siuntimas baigiasi arba jis atšaukiamas, HFP automatiškai prijungti gali būti neįmanoma. Pakartotinai prijunkite rankiniu būdu.
*33 Gali būti neįmanoma skambinti naudojant rinktų numerių istoriją, gautų skambučių istoriją arba praleistų skambučių istoriją.
*34 Gali būti neįmanoma skambinti naudojantis telefonų knygomis.
*35 Rinktų numerių, gautų skambučių ir praleistų skambučių istorijos sumaišytos. Jų neįmanoma persiųsti atskirai.
*36 Informacijos praleistų skambučių istorijoje nėra.
*37 Atsižvelgiant į mobilųjį telefoną ir garso sistemą, telefonų knygelės perkėlimo ar atsisiuntimo funkcija gali neveikti.
*38 Atsižvelgiant į mobilųjį telefoną ir garso sistemą, skambučių istorijos atsisiuntimo funkcija gali neveikti.
*39 Simboliai gali būti iškraipyti, atsižvelgiant į jų kodavimą.
*40 Atjungus nuo AG ryšio piktograma gali būti toliau rodoma navigacijos sistemoje.
*41 Navigacijos sistema gali negroti muzikos po to, kai pastaroji buvo pertraukta skambučiu. Taip pat joje gali nebūti rodomas laikmatis.
*42 Kartais ji gali neprisijungti, bandykite dar kartą.
*43 „Bluetooth“ ryšys gali būti nestabilus ir trukdyti veikimą.
*44 Skambinant abiejuose įrenginiuose galimas triukšmas ar garso trūkinėjimas.
*45 Žemieji dažniai gali skambėti silpnai.
*46 Kartais gali sustoti, užveskite automobilį iš naujo, kad sistema veiktų įprastai.
*47 Atsižvelgiant į numerio kategorijos nuostatas, kategorijos rodymo ar numerio perkėlimo funkcija gali neveikti.
*48 Gali prisijungti automatiškai neįvedant PIN kodo.
*49 Prijungus gali pradėti automatiškai groti muziką mobiliuoju telefonu.
*50 Negalima naudoti navigacijos / garso įrenginyje.
*51 Gautų skambučių istorija nepalaikoma.
*52 Rinktų skambučių istorija nepalaikoma.
*53 Atjungus nuo AG, ryšio piktograma gali būti toliau rodoma AG.
*54 Atsiliepus į skambutį ir grojant muziką kartais gali nesigirdėti balso. Užveskite automobilį iš naujo, kad sistema veiktų įprastai.
*55 Dalis telefonų knygelės duomenų gali dingti, arba jų eilės tvarka perkeltoje telefonų knygelėje gali būti kitokia. Galima perkelti tik vieną numerį, kiti numeriai dings.

Grįžti į puslapio viršų