Lithuania

BLT573 suderinamumas su mobiliaisiais telefonais

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie „Bluetooth“ sąsajos suderintuvo BLT573 patvirtintą prijungiamumą prie įvairių gamintojų mobiliųjų telefonų.

  • Pateikiamas telefonų sąrašas nėra išsamus; jame paminėti tik testuoti pavyzdžiai. Jei kokio nors telefono sąraše nėra, tai dar nereiškia, kad jis neveiks.
  • Šie rezultatai gauti atliekant bandymus gamykloje esant tam tikroms sąlygoms. Gaminius naudojant esant kitokioms sąlygoms ir kitokioje aplinkoje, faktiniai rezultatai gali būti kitokie.
  • Šiame sąraše pateikiami tik testavimo rezultatai, tačiau tai nėra prijungiamumo garantija.
  • Naudojant tam tikrus modelius, baterijos ir antenos rodmenys gali skirtis nuo atitinkamų rodmenų, rodomų mobiliajame telefone.
  • Ypatybės, kurias galima naudoti pasitelkus adresų knygos persiuntimo funkciją, bus kitokios - tai priklauso nuo telefono modelio.
  • Su įtaisu veikia tik „Bluetooth HFP“ (laisvų rankų profilis) standartą atitinkantys mobilieji telefonai.
  • Informacijos apie mobiliojo telefono valdymą rasite telefono dokumentacijoje.


*1 Privatusis režimas negalimas.
*2 Telefonų knyga nebus automatiškai sinchronizuojama. Kontaktinius duomenis prašom persiųsti rankiniu būdu pasitelkę OPP (Object Push Profile).
*3 „Object Push Profile“ (OPP) „po vieną“ negalimas.
*4 „Object Push Profile“ (OPP) „išrankai“ negalimas.
*5 SIM kontaktiniai duomenys nebus automatiškai sinchronizuojami.
*6 Skambučių registras nebus automatiškai sinchronizuojamas.
*7 Telefono įtaise gali būti rodomas neteisingas ryšio su tinklu lygis.
*8 Telefono įtaise gali būti rodomas neteisingas baterijos įkrovos lygis.
*9 Trijų krypčių skambinimo funkcija neveikia.
*10 Trijų krypčių skambinimo metu neįmanoma nutraukti aktyvaus skambučio.
*11 Trijų krypčių skambinimo metu neįmanoma atmesti antrojo skambučio.
*12 Trijų krypčių skambinimo metu neįmanoma perjungti skambučio.
*13 Ieškant kartais gali būti rodomas adresas vietoje „Bluetooth“ įrenginio pavadinimo.
*14 Kartais gali nepavykti prisijungti, bandykite dar kartą.
*15 Gali nepavykti surasti įrenginio ar perketi telefonų knygelių.
*16 Perjungus įrenginį į privatųjį režimą, „Bluetooth“ atjungiamas.
*17 Perkeltos telefonų knygelės numeris arba istorija gali būti rodoma neįprastai.
*18 Palietus skambučio nutraukimo mygtuką, įrenginys gali persijungti į privatųjį režimą.
*19 Kai meniu ekrane rodomas mobilusis telefonas, skambinti negalima.

Grįžti į puslapio viršų