CX501E mobiliojo telefono suderinamumas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie patvirtintą CX501E jungiamumą su įvairių gamintojų mobiliaisiais telefonais.

  • Telefonų sąrašas nėra išsamus, pateikiami tik išbandyti pavyzdžiai. Jei telefonas nenurodytas, tai nebūtinai reiškia, kad jis neveiks.
  • Rezultatai buvo gauti gamykloje tam tikromis sąlygomis atliekant bandymus. Faktiniai rezultatai gali skirtis, kai gaminiai naudojami kitomis sąlygomis ir kitoje aplinkoje.
  • Sąraše pateikiami tik bandymų rezultatai, bet jungiamumas negarantuojamas.
  • Informacijos apie mobiliojo telefono naudojimą žr. jo dokumentuose.
  • Skambučio garsumo valdymo funkcija veiks automatiškai; skambučio garsumas skambinimo pradžioje gali būti nepastovus, tai priklauso nuo telefono modelio arba ryšio būsenos.

Pastaba dėl telefonų knygelės perkėlimo

  • Jei telefonų knygelėje yra ne raidinis ar skaitinis simbolis, jis gali būti rodomas netiksliai.
  • Gali nepavykti perkelti telefono numerio kategorijos; tai priklauso nuo kategorijos parametrų.
  • Daugiausia galima užregistruoti 5 mobiliuosius telefonus ir 100 telefonų knygelių. Kai perkeliamos visos telefonų knygelės, tai, kurios telefonų knygelės ir kurie keleto telefonų knygelių numeriai bus perkeliami, priklausys nuo mobiliojo telefono.


„Yes“ (Taip): pasiekiama

„No“ (Ne): nepasiekiama

–: nėra

Grįžti į puslapio viršų