Lithuania

NX700E programinės įrangos naujinys, skirtas „Bluetooth“

1. Paruošimas

Prieš pradėdami siųstis įsitikinkite, kad turite toliau nurodytus dalykus.

  • Mažiausiai 16 MB talpos tuščią SD kortelę (atsisiunčiamų failų dydis yra maždaug 4 MB)
  • „Win Zip“

1.1. Atsisiuntimas

Atsisiųskite failą „Bluetooth.zip“.

Failas yra suglaudintas „Zip“ formatu, todėl prieš kopijuojant į SD kortelę jį reikia išskleisti kompiuterio darbalaukyje.

Išskleidus failą, vietoje, kurioje jis išskleistas, rodomi aplankai „Blackbox“ ir „Bluetooth“.

Aplanke „Blackbox“ yra turinio.

Aplanke „Bluetooth“ yra turinio.

■„Bluetooth.zip“ (3,97 MB)

 

1.2. Aplankų kopijavimas į SD kortelę

Nukopijuokite aplankus „Blackbox“ ir „Bluetooth“ į tuščią SD kortelę. Prieš tęsdami įsitikinkite, kad SD kortelės struktūra yra tinkama, nes įkėlus netinkamus failus galima sugadinti prietaisą. SD kortelėje turi būti aplankai „Blackbox“ ir „Bluetooth“.

2. Naujinimas

1. ĮJUNKITE radiją, paspauskite mygtuką MAP (žemėlapis) ir įdėkite SD kortelę. Uždarykite ekraną ir paspauskite grįžties mygtuką. Naujindami NEIŠJUNKITE radijo.

MAP

Card Slot

2. Naujinimui pasibaigus (ekrane rodoma žalia varnelė) išimkite SD kortelę, paspauskite mažą paleidimo iš naujo mygtuką (jis yra šalia mygtuko „+“) ir porą sekundžių palaikykite.

updates

Button

3. Panaikinkite susiejimo duomenis telefone ir radijuje, tada iš naujo susiekite radiją su telefonu.

Susiejus radiją su telefonu ir paspaudus radijo paleidimo iš naujo mygtuką galima greitai patikrinti, ar naujinimas atliktas sėkmingai. Iš naujo ĮJUNGĘ radiją patikrinkite, ar radijuje vis dar yra telefono susiejimo duomenys (žr. CONNECT (prisijungti). Jei duomenys yra, naujinimas baigtas. Jei susiejimo duomenys dingo, dar kartą bandykite atlikti naujinimą.

3. Rezultato patvirtinimas

1) Paspauskite mygtuką „Info“ (informacija).

2) Patvirtinkite, kad įdiegta versija yra 2.00.17.30.

Info Key

Version

Perspėjimai:

Išjungus ir vėl įjungus avarinį (+12 V) maitinimą arba paspaudus NX700E paleidimo iš naujo mygtuką, naujinimas pradedamas nuo pradžios.

1) Kartais, kai „iPhone“ yra prijungtas prie NX700E, priėmus skambutį, 6 sekundes gali nesigirdėti skambinančiojo balso.

2) Kai „iPhone“ yra prijungtas prie NX700E, kartais nesigirdi priimamo skambučio garso.

3) Kartais, kai „iPhone“ yra prijungtas prie NX700E, priėmus skambutį, gali nesigirdėti skambinančiojo balso.

4) Kai „Blackberry“ yra prijungtas prie NX700E, priėmus skambutį ir įjungus arba išjungus įkroviklį, kartais gali nesigirdėti balso.

5) Režimu „Navigation“ (navigacija) arba „Audio“ (garsas) išjungus arba įjungus „Accessory“ (priedas), meniu „Bluetooth“ piktograma „Connect“ (prisijungti) kartais gali būti rodoma netinkamoje vietoje.

6) Paleidus įrenginį iš naujo (paspaudus NX700E paleidimo iš naujo mygtuką) arba praradus avarinį maitinimą, galima prarasti „Bluetooth“ duomenis.

7) Be to, norėdami išnaudoti šiuos patobulinimus, atnaujinkite „iPhone“ į „iOS4“ (4.1) arba naujesnę versiją.

Toliau nurodytos išimtys išlieka net atlikus šį naujinimą.

Kai „iPhone“ yra prijungtas prie NX700E, skambinant gali būti girdimas triukšmas.

Toliau nurodyta informacija galioja net atlikus šį naujinimą.

Paskambinus telefonu „iPhone“ ir nedelsiant nutraukus skambutį, kartais ekrano „Source“ (šaltinis) mygtukas „Tel“ (telefonas) gali būti nepasiekiamas. Tokiu atveju paspauskite NX700E paleidimo iš naujo mygtuką. Be to, paspaudę paleidimo iš naujo mygtuką, iš naujo prijunkite „iPhone“ (NX700E suderinamumas su mobiliaisiais telefonais *48).

Jei skambindami arba priėmę skambutį išjungsite automobilio variklį, kartais negalėsite tęsti skambučio. Tokiu atveju paspauskite NX700E paleidimo iš naujo mygtuką. Be to, paspaudę paleidimo iš naujo mygtuką, iš naujo prijunkite „iPhone“ (NX700E suderinamumas su mobiliaisiais telefonais *49).

Informacija

Jei norite pakeisti skambučio arba skambinimo garsumo lygį, tačiau negalite jo nustatyti į mėgstamą lygį, pakeiskite navigacijos meniu nustatymo „Sound“ (garsas) parametrą „Master volume“ (pagrindinis garsumas) arba „Voice Guidance Volume“ (nurodymų balsu garsumas).

Grįžti į puslapio viršų