Lithuania

FZ709E suderinamumas su mobiliaisiais telefonais

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie patvirtintą modelio FZ709E prijungimo prie įvairių gamintojų mobiliųjų telefonų galimybę.

  • Pateiktas telefonų sąrašas nėra išsamus; jame nurodyti tik išbandyti modeliai. Jei telefono nėra sąraše, tai dar nereiškia, kad jo negalima naudoti.
  • Šie rezultatai gauti atliekant bandymus gamykloje, sudarius tam tikras sąlygas. Gaminius naudojant kitomis sąlygomis ir kitoje aplinkoje, gali būti gauti kitokie rezultatai.
  • Sąraše pateikiami tik atliktų bandymų rezultatai, tačiau prijungimo galimybė nėra garantuojama.
  • Informacijos apie mobiliojo telefono valdymą rasite telefono dokumentacijoje.

  • Ne anglų k. raidės telefonų knygoje gali būti rodomos neteisingai.
  • Prijungus prie telefono, gali šiek tiek užtrukti, kol pradės veikti visos srautinio garso siuntimo nuotolinio valdymo funkcijos.
  • Kartais garsas gali nebūti perduotas į sistemą, jei per pokalbį telefonu įjungiamas radijas. Tokiais atvejais garsą galima perduoti toliau nurodytais būdais: garsą galima perduoti mobiliuoju telefonu arba paspaudus mygtuką LIST (sąrašas) atšaukti privatųjį režimą.
  • Skambučio laukimo ir trečiosios šalies skambučio funkcijos nepalaikomos.

Rekomendacija

  • Nenaudokite mobiliojo telefono garso išvesties lizdo, kai naudojate „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą.
  • Neprijunkite kelių įrenginių vienu metu, nes tai gali sutrikdyti sistemos veikimą. Prieš prijungdami kitą įrenginį, atjunkite prijungtą įrenginį.


Taip: yra

Ne: nėra

-: mobilusis telefonas neturi šios funkcijos

*1 Palaikomos ne visos srautinio garso siuntimo nuotolinio valdymo funkcijos.
*2 Baigus skambutį srautinio garso siuntimo ryšys nutraukiamas.
*3 Akumuliatoriaus būsena nerodoma.
*4 Tinklo signalas nepalaikomas.
*5 Baigus skambutį garso leistuvas nėra paleidžiamas automatiškai.
*6 „Bluetooth“ ryšys atjungiamas, kai garsas perduodamas į mobilųjį telefoną, todėl ryšys su radiju nutraukiamas.
*7 Skambėjimo garso nėra, jei mobiliajame telefone gaunamas skambutis yra nutildytas.
*8 Srautinis garso siuntimas gali būti nesklandus.
*9 Srautinio garso siuntimo nuotolinis valdymas neveikia.
*10 Mobiliajame telefone neveikia pakartotinio numerio rinkimo funkcija, kai paleistas garso leistuvas.
*11 Mobiliuoju telefonu negalima skambinti, kai paleistas garso leistuvas / vykdant srautinį garso siuntimą naudojant radiją negalima skambinti.
*12 Pakartotinio numerio rinkimo funkciją reikėjo vykdyti du kartus.
*13 Skambučio negalima perduoti į mobilųjį telefoną / radiją.
*14 Gaunant skambutį nėra skambėjimo garso.
*15 Pristabdymo, sustabdymo, paieškos pirmyn, greito prasukimo, paieškos atgal ir greito atsukimo funkcijos gali neveikti.
*16 Gali neveikti naudojant naršymo funkciją.
*17 Mikrofonas suaktyvinamas skambinant.
*18 Negalima skambinti naudojant naršymo funkciją.
*19 Skambinant kitoje ragelio pusėje gali girdėtis triukšmas.
*20 Pasibaigus skambučiui, „Bluetooth“ garsas gali būti paleistas automatiškai.
*21 Perjungus įrenginį į privatųjį režimą, „Bluetooth“ įranga gali būti atjungta. Perjungę įrenginį į laisvų rankų režimą, iš naujo prijunkite ją rankomis.
*22 Bus naudojamas vidinis skambėjimo garsas.

Grįžti į puslapio viršų