Lithuania

CZ509E, CX609E Mobiliojo telefono suderinamumas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie modelių CX609E ir CZ509E patvirtintą prijungiamumą prie įvairių gamintojų mobiliųjų telefonų.

  • Pateikiamas telefonų sąrašas nėra išsamus; jame paminėti tik testuoti pavyzdžiai. Jei kokio nors telefono sąraše nėra, tai dar nereiškia, kad jis neveiks.
  • Šie rezultatai gauti atliekant bandymus gamykloje esant tam tikroms sąlygoms. Gaminius naudojant esant kitokioms sąlygoms ir kitokioje aplinkoje, faktiniai rezultatai gali būti kitokie.
  • Šiame sąraše pateikiami tik testavimo rezultatai, tačiau tai nėra prijungiamumo garantija.
  • Informacijos apie mobiliojo telefono valdymą rasite telefono dokumentacijoje.


Taip: Prieinamas

Ne: Neprieinamas

-: Funkcijos nėra

*1 Išeinantis skambutis gali būti neprieinamas, priklausomai nuo mobiliojo telefono sąlygų.
*2 Privatusis režimas arba laisvų rankų įrangos režimas gali būti neprieinami.
*3 Skambėjimo tonų funkcija gali būti neprieinama.
*4 Visos telefonų knygos duomenų perkėlimas gali būti neprieinamas.
*5 Laikinas sustabdymas, sustabdymas, paieška pirmyn, FF, paieška atgal ir FB gali būti neprieinami.
*6 Gali būti praleidžiamas garsas / skleidžiamas triukšmas / per tylus garsas. Problemą galima išspręsti iš naujo prijungus įrenginį.
*7 Atsisiųstos / perkeltos telefonų knygelės pavadinimas gali būti rodomas neįprastai.
*8 Perkėlus telefonų knygelę, gali nepavykti iš naujo prijungti įrenginį; išjunkite ir iš naujo įjunkite telefoną ir įrenginį, jei norite dar kartą juos prijungti.
*9 Negalima prisijungti naudojant mobilųjį telefoną; prisijunkite per meniu „Navigation“ (naršymas).
*10 Gali neveikti naudojant naršymo funkciją.
*11 Po skambučio garso leistuvas automatiškai netęsia kūrinio.
*12 Bus naudojamas vidinis skambėjimo garsas.
*13 Pasibaigus skambučiui, „Bluetooth“ garsas gali būti paleistas automatiškai.
*14 Perjungus įrenginį į privatųjį režimą, „Bluetooth“ įranga gali būti atjungta. Perjungę įrenginį į laisvų rankų režimą, iš naujo prijunkite ją rankomis.
*15 Jei garso srauto perdavimas yra nutraukiamas skambučio, po jo perdavimas gali likti pristabdytas. Palieskite „Play“ (leisti), kad paleistumėte iš naujo.

Grįžti į puslapio viršų