Lithuania

CZ501E, CZ301E, FZ501E mobiliųjų telefonų suderinamumas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie patvirtintą CX501E, CZ301E ir FZ501E jungiamumą su įvairių gamintojų mobiliaisiais telefonais.

  • Telefonų sąrašas nėra išsamus, pateikiami tik išbandyti pavyzdžiai. Jei telefonas nenurodytas, tai nebūtinai reiškia, kad jis neveiks.
  • Rezultatai buvo gauti gamykloje tam tikromis sąlygomis atliekant bandymus. Faktiniai rezultatai gali skirtis, kai gaminiai naudojami kitomis sąlygomis ir kitoje aplinkoje.
  • Sąraše pateikiami tik bandymų rezultatai, bet jungiamumas negarantuojamas.
  • Informacijos apie mobiliojo telefono naudojimą žr. jo dokumentuose.

Pastaba dėl telefonų knygelės perkėlimo

  • Jei telefonų knygelėje yra ne raidinis ar skaitinis simbolis, jis gali būti rodomas netiksliai.
  • Atsižvelgiant į telefono numerį, gali nepavykti perkelti į telefonų knygelę.
  • Numerio ir vardo gali nepavykti normaliai perkelti, jei telefono numeris prasideda „00“. Jis bus perkeltas vietoj „00“ pradžioje įrašius „+“.
  • Gali nepavykti perkelti telefono numerio kategorijos; tai priklauso nuo kategorijos parametrų.
  • Telefono numerio kategorija nebus rodoma, jei pavardė yra ilgesnė nei 9 simboliai.


Y (Taip): pasiekiama

N (Ne): nepasiekiama

– : nėra

*1 Bus girdimas navigacijos / garso įrenginio nustatytas skambėjimo garsas, o ne mobiliojo telefono skambėjimo garsas.
*2 Negalima užregistruoti iš navigacijos. Užregistruokite iš mobiliojo telefono.
*3 Negalima iš karto perkelti visos telefonų knygelės.
*4 Negalima perkelti vieno įrašo.
*5 Būtina naudoti mobilųjį telefoną po to, kai prijungiama A2DP.
*6 Gali nepavykti prijungti iš navigacijos. Prijunkite iš mobiliojo telefono.
*7 Gali nepavykti tinkamai užregistruoti iš navigacijos.
*8 Gali nepavykti tinkamai užregistruoti iš telefono.
*9 Gali nepavykti kalbėtis telefonu, jei „Bluetooth“ sąsaja atjungiama, kai skambinama / priimamas skambutis / atsiliepiama naudojant navigaciją.
*10 Profilį galima prijungti automatiškai net jeigu jis atjungtas telefonu.
*11 HFP/A2DP gali nepavykti pakartotinai prijungti automatiškai; tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos. Iš naujo prijunkite rankiniu būdu.
*12 Gali nepavykti surinkti numerio naudojant navigaciją; tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*13 Gali nepavykti privataus režimo pakeisti į laisvų rankų režimą.
*14 Gali nepavykti tinkamai parodyti gaunamo skambučio telefono numerio.
*15 Skambėjimo garso gali nebūti.
*16 „Bluetooth“ sąsaja gali būti neprijungta, jei telefonas užrakintas.
*17 Perkeliant visą telefonų knygelę galima prarasti duomenis.
*18 Leidimo režimas gali išsijungti, jei atjungiama „Bluetooth“ sąsaja.
*19 Iš naujo prisijungus arba nutraukus skambutį, muzikos leidimas gali likti pristabdytas.
*20 Gali būti nepasiekiamos funkcijos „Temporary Stop“ (Laikinai sustabdyti), „Stop“ (Sustabdyti), „Track up“ (Paskesnis), FF, „Track down“ (Ankstesnis) ir FB.
*21 Kartais galimas garso pertraukimas. Tai galima pataisyti iš naujo prijungiant.
*22 A2DP gali nepavykti pakartotinai prijungti; tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*23 Navigacijos valdymo mygtukas gali būti nepasiekiamas.
*24 DUN duomenų perkėlimas gali būti nepasiekiamas, jei mobiliajame telefone įjungtas ne laukimo ekranas.
*25 Gali nebūti garso, kai „Bluetooth“ iš naujo prijungiama automatiškai. Dar kartą prijunkite profilį ranka.
*26 Gali nepavykti paskambinti; tai priklauso nuo mobiliojo telefono būsenos.
*27 Gali nepavykti sujungti įrenginių naudojantis mobiliuoju telefonu.
*28 Gali nepavykti prijungti DUN profilio. Gali pradėti mėginti jungti DUN, kai leidžiate kūrinius naudodami A2DP.
*29 Gali nepavykti prijungti DUN profilio, jeigu jis nepastovus.
*30 A2DP gali būti atjungtas, kai paliečiate klavišą „STOP“.
*31 Gali nepavykti rodyti priimamo skambučio / skambinimo / atsiliepimo ekrano arba nesigirdės išeinančio skambėjimo garso, kai priimamo skambučio / skambinimo / atsiliepimo profilis prijungtas automatiškai.
*32 Gali nepavykti prijungti HFP automatiškai, kai telefonų knygelės perkėlimas baigtas arba atšauktas. Iš naujo prijunkite ranka.
*33 Gali nepavykti paskambinti naudojant ankstesnių atliktų skambučių, atsilieptų skambučių arba praleistų skambučių retrospektyvą.
*34 Gali nepavykti paskambinti naudojantis telefonų knygelėmis.
*35 Atliktų skambučių, atsilieptų skambučių ir praleistų skambučių retrospektyvos yra sumaišytos. Jų negalima perkelti atskirai.
*36 Praleistų skambučių retrospektyvoje nėra likę informacijos.
*37 Gali nepavykti perkelti / atsisiųsti telefonų knygelės; tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*38 Gali nepavykti atsisiųsti skambučių retrospektyvos; tai priklauso nuo mobiliojo telefono arba garso įrenginio būsenos.
*39 Simboliai gali būti iškraipyti; tai priklauso nuo simbolio kodo tipo.
*40 Navigacija gali rodyti prijungimo piktogramą, jei atsijungėte nuo AG.
*41 Navigacijai gali nepavykti toliau leisti muzikos po to, kai skambutis ją pertraukia. Be to, gali nebūti rodomas laikmatis.
*42 Kartais gali nepavykti prisijungti, pabandykite dar kartą.
*43 „Bluetooth“ ryšys gali būti nepastovus ir trikdyti naudojimąsi.
*44 Skambinant galimas triukšmas arba garso pertrūkiai.
*45 Žemi garsai gali būti girdimi silpnai.
*46 Kartais galimas užstrigimas, iš naujo užveskite variklį, kad veiktų įprastai.
*47 Gali nepavykti parodyti kategorijos arba perkelti numerio; tai priklauso nuo numerio kategorijos parametro.
*48 Galima prisijungti automatiškai, neįvedus PIN kodo.
*49 Prisijungus, muzika mobiliajame telefone gali būti pradėta leisti automatiškai.
*50 Gali nepavykti naudoti režimu Navigacija / garsas.
*51 Atsilieptų skambučių retrospektyva nepalaikoma.
*52 Atliktų skambučių retrospektyva nepalaikoma.
*53 AG gali rodyti prijungimo piktogramą, jei atsijungėte nuo AG.
*54 Kartais balsas gali būti negirdimas, kai į skambutį atsiliepiama leidžiant muziką. Iš naujo užveskite automobilį, kad veiktų normaliai.

Grįžti į puslapio viršų