Croatia

Uskladivost NX700E s mobilnim telefonom

Stranica donosi informacije o potvrđenoj mogućnosti povezivanja NX700E s mobilnim telefonima različitih robnih marki.

  • Popis telefona nije cjelovit i iscrpan i predstavlja samo ispitivane uzorke. Ako telefon nije na popisu, ne znači nužno da ga neće biti moguće koristiti.
  • Rezultati su dobiveni tvorničkim ispitivanjima pod određenim uvjetima. Stvarni rezultati mogu se razlikovati ako se proizvodi koriste u drugačijim uvjetima i u različitoj okolini.
  • Popis samo izvješćuje o rezultatima ispitivanja, no ne jamči i mogućnost spajanja.
  • Informacije o radu mobilnog telefona potražite u njegovim uputama za rad.


D : dostupno

N : Nije dostupno

- : Nema funkcije

*1 Na zvučnik nije moguće dobiti zvuk zvona mobilnog telefona.
*2 Nije moguće registrirati pomoću navigacijskog uređaja. Registrirajte pomoću mobilnog telefona.
*3 Nije moguć prijenos cijelog imenika odjednom.
*4 Nije moguć prijenos jednog zapisa.
*5 Mobilni telefon moguće je koristiti nakon povezivanja A2DP.
*6 Možda neće biti moguće povezivanje pomoću navigacijskog uređaja. Povežite pomoću mobilnog telefona.
*7 Možda neće biti moguća ispravna registracija pomoću navigacijskog uređaja.
*8 Možda neće biti moguća ispravna registracija pomoću telefona.
*9 Možda neće biti moguće održati poziv ako je Bluetooth veza prekinuta prilikom odlaznog poziva/dolaznog poziva/odgovora na poziv s navigacijskog uređaja.
*10 Profil će se možda automatski povezati čak i ako je i telefonom prekinut.
*11 HFP se možda neće ponovno automatski povezati ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*12 Možda neće biti moguće birati broj pomoću navigacijskog uređaja ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*13 Možda pomoću navigacijskog uređaja neće biti moguća izmjena s osobnog načina uporabe u rad bez uporabe ruku.
*14 Možda neće biti moguće ispravno prikazati broj dolaznog poziva.
*15 Zvuk zvona možda neće biti dostupan.
*16 Bluetooth vezu možda neće biti moguće uspostaviti ako je telefon zaključan.
*17 Prilikom prijenosa cijelog imenika može doći do gubitka podataka.
*18 Prilikom isključivanja Bluetooth veze može se prekinuti reprodukcija.
*19 Možda neće biti moguća automatska reprodukcija čak i nakon ponovnog povezivanja Bluetootha.
*20 (Privremeno zaustavljanje, zaustavljanje, traženje unaprijed, premotavanje unaprijed, pretraživanje unazad i premotavanje unazad možda neće biti dostupno.)
*21 Moguće je preskakanje zvuka. Ponovnim povezivanjem moguće je poboljšanje.
*22 Možda neće biti moguće ponovno povezivanje A2DP ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*23 Upravljačka tipka navigacijskog uređaja možda neće biti dostupna.
*24 Prijenos DUN podataka možda neće biti dostupna ako je na mobilnom telefonu prikazan bilo koji zaslon osim stanja čekanja.
*25 Prilikom automatskog ponovnog povezivanja Bluetootha, možda neće biti izlaza zvuka. Ponovno ručno povežite profil.
*26 Upućivanje poziva možda neće biti dostupno ovisno o stanju mobilnog telefona.
*27 Možda neće biti moguće međusobno povezivanje mobilnim telefonom.
*28 Možda neće biti moguće povezivanje DUN profila. Povezivanje će možda započeti prilikom reprodukcije zapisa pomoću A2DP.
*29 Možda neće biti moguće povezivanje DUN zbog nestabilnosti.
*30 A2DP će se možda isključiti kad dodirnete tipku "STOP" (zaustavi).
*31 Možda neće biti moguće prikazati zaslon dolaznog poziva/odlaznog poziva/javljanja na poziv ili dobiti izlaz zvuka zvona ako se profil automatski povezuje prilikom dolaznog poziva/odlaznog poziva/javljanja na poziv.
*32 Možda neće biti moguće automatsko povezivanje HFP nakon završetka ili prekida prijenosa imenika. Ručno ponovno povežite.
*33 Možda neće biti moguće uputiti poziv iz popisa upućenih, primljenih ili neodgovorenih poziva.
*34 Možda neće biti moguće uputiti poziv iz imenika.
*35 Izmiješani popis upućenih poziva, primljenih poziva i propuštenih poziva. Nije moguć odvojeni prijenos.
*36 Nema informacija u popisu propuštenih poziva.
*37 Možda neće biti moguć prijenos/preuzimanje imenika ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*38 Možda neće biti moguć prijenos/preuzimanje popisa prošlih poziva ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*39 Znakovi mogu biti iskrivljeni ovisno o vrsti kodne stranice znakova.
*40 Telefonski imenik SIM kartice nije podržan.
*41 Ime u preuzetom/prenesenom imeniku može biti drugačije.
*42 Nakon primitka SMS poruke telefonom, ona se može ručno prenijeti na audio uređaj.
*43 Spajanje može biti nestabilno prilikom preuzimanja SMS poruke.
*44 Možda neće biti moguće preuzimanje SMS poruke.
*45 Tijekom dolaznog poziva možda neće biti moguć prikaz imena.
*46 Povezivanje može biti nestabilno za dolazne pozive.
*47 DTMF funkcija nije podržana.
*48 Ponekad tijekom dolaznog poziva moguć je nestanak zvučnog signala za korištenje bez uporabe ruku.
*49 Ponekad je tipka Tel na zaslonu Izvor neispravna nakon što uputite poziv i odmah ga prekinete s iPhonea.
U tom slučaju, pritisnite tipku za poništavanje na NX700E. Nadalje, ponovno izvršite povezivanje s iPhone nakon pritiska tipke za poništavanje.
*50 Ponekad nije moguće nastaviti poziv nakon što ste zaustavili motor automobila tijekom poziva ili primitka poziva s drugog telefona.
U tom slučaju, pritisnite tipku za poništavanje na NX700E. Nadalje, ponovno izvršite povezivanje s iPhone nakon pritiska tipke za poništavanje.
*51 Telefon se može ponovo pokrenuti kada uređaj zatraži preuzimanje telefonskih imenika ili SMS poruka.
*52 Nije moguće prekinuti poziv s uređaja.
*53 Od primitka poziva do oglašavanja telefonskog zvona može trebati do 5 sekundi.
*54 Od primitka poziva do prikazivanja zaslona o primitku poziva može trebati do 5 sekundi.

Povrat na vrh stranice