Croatia

Uskladivost CZ509E, CX609E s mobilnim telefonima

Stranica donosi informacije o potvrđenoj mogućnosti povezivanja CX609E, CZ509E s mobilnim telefonima različitih robnih marki.

  • Popis telefona nije cjelovit i iscrpan i predstavlja samo ispitivane uzorke. Ako telefon nije na popisu, ne znači nužno da ga neće biti moguće koristiti.
  • Rezultati su dobiveni tvorničkim ispitivanjima pod određenim uvjetima. Stvarni rezultati mogu se razlikovati, ako se proizvodi koriste u drugačijim uvjetima i u različitoj okolini.
  • Popis samo izvješćuje o rezultatima ispitivanja, no ne jamči i mogućnost spajanja.
  • Informacije o radu mobilnog telefona potražite u njegovim uputama za rad.


D : dostupno

N : Nije dostupno

- : Nema funkcije

*1 Odlazni poziv možda neće biti dostupan ovisno o stanju mobilnog telefona.
*2 Osobni način uporabe ili rad bez uporabe ruku možda neće biti dostupan.
*3 Zvuk zvona možda neće biti dostupan.
*4 Prilikom prijenosa cijelog imenika može doći do gubitka podataka.
*5 Privremeno zaustavljanje, zaustavljanje, traženje unaprijed, premotavanje unaprijed, pretraživanje unazad i premotavanje unazad možda neće biti dostupno.
*6 Može biti dostupna opcija Preskoči zvuk/Buka/Stišan glas. Poboljšanje je moguće izvršiti ponovnim spajanjem.
*7 Ime u učitanom/prenešenom imeniku možda neće biti prikazano na uobičajen način.
*8 Možda se nećete moći ponovo spojiti nakon prijenosa imenika stoga resetirajte telefon i uređaj kako biste se ponovo spojili.
*9 Nije moguće spajanje putem mobilnog telefona; molimo, spojite se s Navigacije.
*10 Nije moguć rad putem navigacije.
*11 Audio player ne obnavlja se automatski nakon poziva.
*12 Ton zvona bit će in-band ton zvona.
*13 Bluetooth Audio može započeti automatski nakon završetka poziva.
*14 Bluetooth može biti isključen prilikom prebacivanja na privatni način rada. Molimo, izvršite ponovno ručno spajanje prilikom prebacivanja na način rada bez uporabe ruku.
*15 Audio prijenos može biti pauziran nakon iznenadnog poziva. Molimo, dodirnite "Play" za ponovno pokretanje.

Povrat na vrh stranice