Croatia

Kompatibilnost BLT373 mobilnog telefona

Na ovoj stranici naći ćete informacije o mogućnosti spajanja prilagodnika Bluetooth sučelja BLT373 s različitim robnim markama mobilnih telefona.

  • Spisak telefona nije konačan i predstavlja samo ispitani uzorak proizvoda. Ako telefon nije na spisku, to ne znači nužno da neće raditi.
  • Rezultati su dobiveni tvorničkim ispitivanjima u određenim uvjetima. Stvarni rezultati mogu se razlikovati ako se proizvod koristi u drugačijim uvjetima i u drugom okolišu.
  • Spisak samo navodi rezultate ispitivanja, no ne služi kao jamstvo mogućnosti spajanja.
  • Za nake modele oznaka jačine akumulatora i antene možda neće odgovarati oznakama na mobilnom telefonu.
  • Mogućnosti podržane funkcijom prijenosa adresara će se razlikovati ovisno o modelu telefona.
  • Podržani su samo mobilni telefoni koji odgovaraju Bluetooth HFP (Hands Free Profile) standardu.
  • Za informacije o uporabi mobilnog telefona, pogledajte upute za uređaj.


*1 Koristite telefon za ponovno spajanje
*2 Nema tona zvona na zvučniku vozila
*3 Poziv nije moguće poništiti sa BLT373
*4 Nije moguć automatski prijenos izravnog audio streaming-a na BLT373
*5 Nije moguće odbiti dolazni poziv sa BLT373
*6 Nije moguće završiti poziv koristeći BLT373 tipku
*7 Nije moguće prenijeti poziv na telefon
*8 Nije moguće prenijeti poziv na BLT373
*9 Automatski prekid veze nakon određenog vremena
*10 Tijekom audio streaming-a moguća je stanka ili zaustavljanje
*11 Tijekom audio streaming-a nije moguće primati pozive

Povrat na vrh stranice