Croatia

Uskladivost CZ500E s mobilnim telefonom

Stranica donosi informacije o potvrđenoj mogućnosti povezivanja CZ500E s mobilnim telefonima različitih robnih marki.

  • Popis telefona nije cjelovit i iscrpan i predstavlja samo ispitivane uzorke. Ako telefon nije na popisu, ne znači nužno da ga neće biti moguće koristiti.
  • Rezultati su dobiveni tvorničkim ispitivanjima pod određenim uvjetima. Stvarni rezultati mogu se razlikovati, ako se proizvodi koriste u drugačijim uvjetima i u različitoj okolini.
  • Popis samo izvješćuje o rezultatima ispitivanja, no ne jamči i mogućnost spajanja.
  • Informacije o radu mobilnog telefona potražite u njegovim uputama za rad.


D : dostupno

N : Nije dostupno

- : Nema funkcije

*1 Na zvučnik nije moguće dobiti zvuk zvona mobilnog telefona.
*2 Nije moguće registrirati s navigacijskog uređaja. Registrirajte pomoću mobilnog telefona.
*3 Nije moguć prijenos cijelog imenika odjednom.
*4 Nije moguć prijenos jednog zapisa.
*5 Mobilni telefon moguće je koristiti nakon povezivanja A2DP.
*6 Možda neće biti moguće povezivanje pomoću navigacijskog uređaja. Povežite pomoću mobilnog telefona.
*7 Možda neće biti moguća ispravna registracija pomoću navigacijskog uređaja.
*8 Možda neće biti moguća ispravna registracija pomoću telefona.
*9 Možda neće biti moguće održati poziv ako je Bluetooth veza prekinuta prilikom odlaznog poziva/dolaznog poziva/odgovora na poziv s navigacijskog uređaja.
*10 Profil će se možda automatski povezati čak i ako je i telefonom prekinut.
*11 HFP se možda neće ponovno automatski povezati ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*12 Možda neće biti moguće birati broj pomoću navigacijskog uređaja ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*13 Možda pomoću navigacijskog uređaja neće biti moguća izmjena s osobnog načina uporabe u rad bez uporabe ruku.
*14 Možda neće biti moguće ispravno prikazati broj dolaznog poziva.
*15 Zvuk zvona možda neće biti dostupan.
*16 Bluetooth vezu možda neće biti moguće uspostaviti ako je telefon zaključan.
*17 Prilikom prijenosa cijelog imenika može doći do gubitka podataka.
*18 Prilikom isključivanja Bluetooth veze može se prekinuti reprodukcija.
*19 Možda neće biti moguća automatska reprodukcija čak i nakon ponovnog povezivanja Bluetootha.
*20 (Privremeno zaustavljanje, zaustavljanje, traženje unaprijed, premotavanje unaprijed, pretraživanje unazad i premotavanje unazad možda neće biti dostupno.)
*21 Moguće je preskakanje zvuka. Ponovnim povezivanjem moguće je poboljšanje.
*22 Možda neće biti moguće ponovno povezivanje A2DP ovisno o stanju mobilnog telefona ili audio uređaja.
*23 Upravljačka tipka navigacijskog uređaja možda neće biti dostupna.
*24 Prijenos DUN podataka možda neće biti dostupan ako je na mobilnom telefonu prikazan bilo koji zaslon osim stanja čekanja.
*25 Prilikom automatskog ponovnog povezivanja Bluetootha, možda neće biti izlaza zvuka. Ponovno ručno povežite profil.
*26 Upućivanje poziva možda neće biti dostupno ovisno o stanju mobilnog telefona.
*27 Možda neće biti moguće međusobno povezivanje mobilnim telefonom.
*28 Možda neće biti moguće povezivanje DUN profila. Povezivanje će možda započeti prilikom reprodukcije zapisa pomoću A2DP.
*29 Možda neće biti moguće povezivanje DUN zbog nestabilnosti.
*30 A2DP će se možda isključiti kad dodirnete tipku "STOP" (zaustavi).
*31 Možda neće biti moguć prikaz zaslona dolaznih poziva/odlaznih poziva/javljanja na poziv ili neće biti moguć izlaz zvuka zvona ako je profil automatski povezan istodobno s dolaznim pozivom/odlaznim pozivom/javljanjem na poziv.
*32 Možda neće biti moguće automatsko povezivanje HFP nakon završetka ili prekida prijenosa imenika. Ručno ponovno povežite.
*33 Možda neće biti moguće uputiti poziv iz popisa upućenih, primljenih ili neodgovorenih poziva.
*34 Možda neće biti moguće uputiti poziv iz imenika.
*35 Izmiješani popis upućenih poziva, primljenih poziva i propuštenih poziva. Nije moguć odvojeni prijenos.
*36 Nema informacija u popisu propuštenih poziva.
*37 Ovisno o postavkama mobilnog telefona ili audiojedinice, možda nećete moći prenijeti/preuzeti telefonski imenik.
*38 Ovisno o postavkama mobilnog telefona ili audiojedinice, možda nećete moći preuzeti povijest poziva.
*39 Ovisno o vrsti znakovnog koda, znakovi mogu biti iskrivljeni.
*40 Ako prekinete vezu s AG-om, navigacijski sustav može nastaviti prikazivati ikonu uspostavljene veze.
*41 Nakon iznenadnog poziva navigacijski sustav možda neće nastaviti reprodukciju glazbe. Također, možda neće prikazivati ni mjerač vremena.
*42 Može doći do neuspjelog spajanja pa vas molimo da pokušate ponovo.
*43 Bluetooth veza može biti nestabilna i ometati upotrebu.
*44 Prilikom poziva se može javiti šum ili zvuk može biti isprekidan na oba kraja.
*45 Duboki tonovi mogu zvučati loše.
*46 Može doći do zamrzavanja rada uređaja - u tom slučaju ponovno pokrenite motor automobila kako bi uređaj normalno radio.
*47 Ovisno o postavci kategorije broja, možda neće biti moguć prikaz kategorije ili prijenos broja.
*48 Može doći do automatskog spajanja bez unosa PIN koda.
*49 Prilikom uspostave veze može doći do automatske reprodukcije glazbe na mobilnom telefonu.
*50 Nije moguće upravljanje navigacijskom ili audiojedinicom.
*51 Nije podržana funkcija povijesti dolaznih poziva.
*52 Nije podržana funkcija povijesti odlaznih poziva.
*53 Ako prekinete vezu s AG-om, AG može nastaviti prikazivati ikonu uspostavljene veze.
*54 Preuzmete li dolazni poziv tijekom reprodukcije glazbe, ponekad možda nećete čuti glas sugovornika. Molimo ponovno pokrenite motor automobila kako bi uređaj normalno radio.
*55 Neki podaci mogu nestati iz telefonskog imenika ili se može promijeniti poredak kontakata u prenesenom imeniku. prenijeti se može samo jedan broj, a ostali će nestati.

Povrat na vrh stranice