Croatia

Kompatibilnost uređaja CZ501E, CZ301E, FZ501E s mobilnim telefonima

Ova stranica pruža informacije o potvrđenoj spojenosti CX501E, CZ301E i FZ501E uređaja s raznim brandovima mobilnih telefona.

  • Lista telefona nije opsežna i predstavlja samo testni uzorak. Ako telefon nije izlistan, to ne znači nužno da neće raditi.
  • Rezultati su dobiveni putem testiranja pod određenim uvjetima u tvornici. Stvarni rezultati mogu varirati ako se proizvodi koriste u drugim uvjetima i okruženjima.
  • Lista daje samo rezultate testiranja ali ne jamči spojivost.
  • Više informacija o radu mobilnog telefona potražite u njegovoj dokumentaciji.

Obavijest o prijenosu telefonskog imenika

  • Normalan prikaz možda neće biti raspoloživ ako je slovo osim alfanumeričkog znaka uključeno u telefonski imenik.
  • Ovisno o samo broju telefona, prijenos u telefonski imenik može izostati.
  • Broj i ime možda neće biti dostupni za normalan prijenos posebice ako telefonski brojevi počinju s "00". Bit će prenešen s "+" umjesto "00".
  • Možda neće biti moguć prijenos kategorije telefonskog broja oviso o podešenju kategorije.
  • Nije dostupan prikaz kategorije telefonskog broja, ako prezime ima više od 9 znakova.


D: Raspoloživo

N: Nije raspoloživo

-: Ne radi

*1 Aktivira unaprijed podešen zvuk zvona u navigaciji/audio podešenju umjesto zuvka zvona mobilnog telefona.
*2 Nije moguća prijava iz navigacije. Molimo, prijavite se s mobilnog telefona.
*3 Nije moguć prijenos cijelog telefonskog imenika odjednom.
*4 Nije moguć prijenos pojedinačnog unosa.
*5 Nužno je koristiti mobilni telefon nakon spajanja A2DP.
*6 Možda neće biti moguća prijava iz navigacije. Molimo, spojite se s mobilnog telefona.
*7 Možda neće biti moguća prijava direktno iz navigacije.
*8 Možda neće biti moguća prijava direktno sa telefona.
*9 Telefon možda neće moći održati poziv ako je Bluetooth prsten isključen pri uspostavljanju odlaznog/dolaznog/odgovora na poziv na navigaciji.
*10 Profil može biti automatski spojen čak i ako je isključen putem telefona.
*11 HFP/A2DP možda neće biti automatski ponovo spojeni ovisno o uvjetima mobilnog telefona ili audiouređaja. Molimo, ponovo se spojite ručno.
*12 Možda neće biti omogućeno biranje na navigaciji ovisno o uvjetima mobilnog telefona ili audiouređaja.
*13 Automatski nastavak reprodukcije možda neće biti moguć čak ni nakon ponovnog povezivanja Bluetootha.
*14 Možda neće biti moguće točno prikazati broj dolaznog poziva.
*15 Možda neće biti dostupan zvuk zvona.
*16 Bluetooth prsten možda neće biti povezan ako je telefon zaključan.
*17 Podaci mogu biti izgubljeni prilikom prijenosa cijelog telefonskog imenika.
*18 Ako se Bluetooth prsten isključi, reprodukcija bi se mogla zaustaviti.
*19 Reprodukcija glazbe može ostati pauzirana nakon ponovnog povezivanja ili prekida poziva.
*20 Možda neće biti dostupno Privremeno zaustavljanje, Zaustavljanje, Praćenje gore, Proslijeđivanje, Praćenje dolje i Vraćanje.
*21 Ponekad može doći do preskakanja zvuka. To je moguće popraviti ponovnim spajanjem.
*22 Možda neće biti moguće ponovo spojiti A2DP ovisno o uvjetima mobilnog telefona ili audiouređaja.
*23 Možda neće biti dostupan upravljački gumb za navigaciju.
*24 Prijenos DUN podataka možda neće biti moguć kada kada je na mobilnom telefonu uključen bilo koji prikaz osim prikaza čekanja.
*25 Možda nećete moći čuti zvuk ako je Bluetooth automatski ponovo spojen. Ponovno ručno povežite profil.
*26 Odlazni poziv možda neće bit dostupan ovisno o uvjetima mobilnog telefona.
*27 Možda neće biti dostupno međusobno spajanje putem mobilnog telefona.
*28 Možda neće biti moguće spajanje DUN profila. Može započeti sa spajanjem DUN-a pri reprodukciji snimaka putem A2DP.
*29 Možda neće biti moguće spojiti DUN, zbog nepostojanosti.
*30 A2DP može biti isključen kada dodirnete tipku "STOP".
*31 Možda neće biti moguć prikaz dolaznog/odlaznog uspostavljanja poziva ili izlaznog tona zvona ako je profil automatski spojen pri dolaznom/odlaznom/uspostavljanju poziva.
*32 Možda neće biti moguće spajanje HFP-a automatski kada je prijenos telefonskog imenika završen ili poništen. Molimo, ponovo se spojite ručno.
*33 Možda neće biti dostupno uputiti poziv iz povijesti biranih poziva, primljenih poziva ili propuštenih poziva.
*34 Možda neće biti moguće uputiti poziv iz telefonskog imenika.
*35 Povijest biranih poziva, primljenih i propuštenih poziva su pomiješane. Ne možete ih zasebno prenijeti.
*36 Nema preostalih informacija u povijesti propuštenih poziva.
*37 Možda neće biti moguće prenijeti/preuzeti telefonski imenik ovisno o uvjetima mobilnog telefona ili audiouređaja.
*38 Možda neće biti moguće preuzeti povijest poziva ovisno o uvjetima mobilnog telefona ili audiouređaja.
*39 Znakovi mogu biti nejasni ovisno o vrsti koda znaka.
*40 Navigacija može nastaviti s prikazom spojene ikone ako se isključite iz AG-a.
*41 Navigacija možda neće nastaviti s reprodukcijom glazbe nakon prekida poziva. I možda neće prikazati timer.
*42 Ponekad, može izostati prilikom spajanja, pokušajte ponovo.
*43 Bluetooth veza može izostati i utjecati na uporabu.
*44 Prilikom pozivanja može doći do izostanka buke ili zvuka.
*45 Bas se može začuti slabo.
*46 Ponekad se može smrznuti, stoga ponovo pokrenite automobil kako biste omogućili normalan rad.
*47 Možda neće biti moguć prikaz kategorije ili prijenos broja ovisno o broju podešenja kategorije.
*48 Može doći do automatskog spajanja bez unosa PIN koda.
*49 Može automatski zaustaviti reprodukciju glazbe na mobilnog telefonu pri spajanju.
*50 Nije moguće koristiti Navigaciju/Audio.
*51 Nije podržana povijest primljenih poziva.
*52 Nije podržana povijest biranih poziva.
*53 AG može nastaviti s prikazom spojene ikone ako se isključite iz AG-a.
*54 Ponekad možda neće moći čuti zvuk prilikom prihvaćanja dolaznog poziva tijekom reprodukcije glazbe. Molimo, ponovo pokrenite automobil kako biste omogućili normalan rad.

Povrat na vrh stranice