Croatia

Kompatibilnost uređaja CZ702E, CZ302E, FZ502E s mobilnim telefonima

Ovi podaci o kompatibilnosti temelje se na verziji 1.19.10 programske opreme Bluetooth modula uređaja CZ702E/ CZ302E/ FZ502E iz svibnja 2012.

Na ovoj stranici nalaze se informacije o potvrđenoj spojivosti uređaja CZ702E/ CZ302E/ FZ502E s raznim markama mobilnih telefona.

  • Popis telefona nije iscrpan i sadrži samo testirani uzorak. Ako telefon nije naveden na popisu, to ne mora značiti da neće raditi.
  • Rezultati su dobiveni testiranjem u određenim uvjetima u tvornici. Stvarni rezultati mogu se razlikovati ako se proizvodi upotrebljavaju u drugačijim uvjetima i okruženjima.
  • Na popisu se nalaze samo rezultati testiranja, no ona ne jamči spojivost.
  • Više informacija o radu mobilnog telefona potražite u njegovoj dokumentaciji.


Da: dostupno

Ne: nedostupno

-: ne radi

Povrat na vrh stranice