Croatia

NX700E softversko ažuriranje za Bluetooth

1. Priprema

Prije učitavanja nužno je sljedeće:

  • Prazna SD kartica kapaciteta minimalno 16 MB (datoteke za učitavanje ~4 MB)
  • Win Zip

1.1. Učitavanje

Molimo, učitajte datoteku "Bluetooth.zip".

Datoteka je zip komprimirana i trebate je raspakirati i izdvojiti na radnu površinu vašeg računala prije kopiranja na SD karticu.

Kada raspakirajte ovu datoteku mape "blackbox" i "Bluetooth" prikazuju se na raspakiranom mjestu.

Mapa "Blackbox” uključuje sadržaj.

Mapa "Bluetooth” uključuje sadržaj.

■Bluetooth.zip (3,97 MB)

 

1.2. Kopiranje mapa na SD karticu

Kopirajte mape ''blackbox" i "Bluetooth" na praznu SD karticu. Uvjerite se da je struktura SD kartice pravilna prije nego što nastavite s radom jer preuzimanje neodgovarajućih datoteka može oštetiti uređaj. SD kartica sada treba uključivati mape "Blackbox" i "Bluetooth".

2. Ažuriranje

1. Uključite radio, pritisnite gumb MAP i umetnite vašu SD karticu. Zatim zatvorite zaslon i pritisnite gumb za povratak. Ne isključujte radio za vrijeme ažuriranja.

MAP

Card Slot

2. Nakon završetka ažuriranja (vidjet ćete zelenu kvačicu na prikazu) uklonite SD karticu i nekoliko sekundi držite pritisnut mali gumb za resetiranje (pokraj gumba "+").

updates

Button

3. Izbrišite podatke o uparivanju iz telefona i radija, a zatim ponovo uparite telefon s radiom.

Za brzu provjeru uspješnog ažuriranja pritisnite gumb za resetiranje na radiju nakon što uparite telefon. Kada se radio ponovno uključi provjerite jesu li podaci o uparivanju s telefonom još uvijek u radiju (pogledajte u CONNECT). Ako jesu, ažuriranje je završeno. Ako su podaci uparivanja nestali, ponovite postupak ažuriranja.

3. Potvrda rezultata

1) Pritisnite tipku "Info".

2) Potvrdite verziju "2.00.17.30".

Info Key

Version

Oprez:

Postupak ažuriranja ponovo započinje ako isključite i uključite pričuvno napajanje (+12 V) ili pritisnete gumb za resetiranje na NX700E.

1) Kada je iPhone spojen na NX700E, ponekad nećete moći čuti glas pozivatelja 6 sekundi nakon što primite poziv.

2) Kada je iPhone spojen na NX700E, ponekad nema zvuka zvonjenja dolaznog poziva.

3) Kada je iPhone spojen na NX700E, ponekad glas pozivatelja nećete moći čuti za vrijeme dolaznog poziva.

4) Kada je Blackberry spojen na NX700E, ponekad nećete moći čuti zvuk pozivatelja za vrijeme dolaznog poziva nakon pritiska na ACC OFF/ON.

5) Ponekad je ikona "Connect" u Bluetooth izborniku na pogrešnom mjestu nakon Accessory OFF/ON za vrijeme Navigacije ili Audio načina.

6) U slučaju gubitka Bluetooth podataka uparivanja nakon resetiranja uređaja (pritiskom na gumb za resetiranje NX700E) ili prekida pričuvnog napajanja.

7) Osim toga, ažurirajte operacijski sustav iPhone na verziju iOS4 (4.1) ili noviju kako biste iskoristili ove prednosti.

Niže navedene iznimke ostaju i nakon ovog ažuriranja.

Kada je iPhone spojen na NX700E, ponekad dolazi do stvaranja šumova pri uspostavi poziva.

Niže navedene informacije ostaju i nakon ovog ažuriranja.

Ponekad je Tel gumb izvornog zaslona nevažeći nakon uspostave poziva i odmah zaustavlja poziv s iPhone-a. U tom slučaju pritisnite gumb za resetiranje NX700E. Uz to, ponovo se spojite s iPhone-om nakon što pritisnete gumb za resetiranje. (NX700E Mobile Phone Compatibility *48)

Ponekad nećete moći nastaviti s pozivanjem nakon što zaustavite motor automobila dok pozivate ili primate poziv. U tom slučaju pritisnite gumb za resetiranje NX700E. Uz to, ponovo se spojite s iPhone-om nakon što pritisnete gumb za resetiranje. (NX700E Mobile Phone Compatibility *49)

Informacije

Ako razinu glasnoće zvuka zvonjenja ili pozivanja želite promijeniti kada ne možete ugoditi željenu razinu glasnoće, u izborniku s postavkama navigacije odaberite postavke zvuka pa prilagodite "Master volume" ili "Voice Guidance Volume".

Povrat na vrh stranice