Estonia

VX401E, VZ401E mobiiltelefonide ühilduvus

Sellel lehel tuuakse andmed VX401E ja VZ401E kinnitatud ühenduvuse kohta eri marki mobiiltelefonidega.

  • Telefonide loetelu pole ammendav ja sisaldab ainult testitud näidiseid. Kui telefoni pole loetelus, siis see ei tähenda tingimata, et telefon ei toimiks.
  • Tulemused on saadud teatud tingimustes tehases testimisel. Kui tooteid kasutatakse erinevates tingimustes ja erinevas keskkonnas võivad tegelikud tulemused erinevad olla.
  • Loetelus tuuakse ainult testimise tulemused, kuid ei garanteerita ühenduvust.
  • Teavet mobiiltelefonide käsitsemise kohta leiate nende dokumentatsioonist.
  • Kui perekonnanimi on 9 märgist pikem, siis selle telefoninumbri kategooria kuvamine pole võimalik.


Yes (Jah): saadaval

No (Ei): pole saadaval

-: ei toimi

*1 Mobiiltelefoni helinat ei saa kõlari kaudu esitada.
*2 Navigeerimisseadme kaudu pole võimalik registreerida. Palun registreerige mobiiltelefonist.
*3 Telefoniraamatut pole võimalik ühe korraga teisaldada.
*4 Üksikut kirjet pole võimalik teisaldada.
*5 Pärast A2DP ühendamist on vaja hakata kasutama mobiiltelefoni.
*6 Võimalik, et navigeerimisseadme kaudu pole võimalik ühendada. Palun ühendage mobiiltelefoni kaudu.
*7 Võimalik, et navigeerimisseadme kaudu ei saa õigesti registreerida.
*8 Võimalik, et telefoni kaudu ei saa õigesti registreerida.
*9 Võimalik, et telefoniga pole võimalik kõneleda, kui navigeerimisseadme väljuva/siseneva/toimiva seansi ajaks katkestatakse Bluetoothi ühendus.
*10 Profiil ühendatakse automaatselt, isegi siis kui telefon selle katkestab.
*11 Võimalik, et sõltuvalt mobiiltelefoni või heliseadme olukorrast ei taasühendata HFP-d automaatselt.
*12 Võimalik, et sõltuvalt mobiiltelefoni või heliseadme olukorrast ei saa navigeerimisseadmega valida.
*13 Võimalik, et navigeerimisseadmega ei saa privaatset kõnet lülitada käed-vabaks kõneks.
*14 Võimalik, et siseneva kõne numbrit ei saa õigesti kuvada.
*15 Võimalik, et helin pole saadaval.
*16 Võimalik, et lukustatud telefoni ei ühendata Bluetooth-ühenduse kaudu.
*17 Kogu telefoniraamatu teisaldamisel võivad andmed kaotsi minna.
*18 Bluetooth-ühenduse katkestamisel võidakse esitusrežiim lõpetada.
*19 Võimalik, et isegi kui Bluetooth taasühendatakse, ei pruugi seade automaatselt esitama hakata.
*20 Võimalik, et funktsioonid Temporary Stop (Ajutine stopp), Stop (Stopp), Track up (Järgmine lugu), FF (Kiiresti edasi), Track down (Eelmine lugu) ja FB (Kiiresti tagasi) pole saadaval.
*21 Heli võib vahel katkendlik olla. Taasühendades on võimalik seda parandada.
*22 Võimalik, et sõltuvalt mobiiltelefoni või heliseadme olukorrast ei taasühendata A2DP-d automaatselt.
*23 Võimalik, et navigeerimisseadme juhtnupp pole saadaval.
*24 Võimalik, et kui mobiiltelefon on ükskõik millises režiimis v.a ootel pole andmeedastuse DUN-rakendus saadaval.
*25 Võimalik, et kui Bluetooth on taasühendatud automaatselt, siis väljundis puudub heli. Palun taasühendage profiil uuesti käsitsi.
*26 Võimalik, et sõltuvalt mobiiltelefoni režiimist ei saa väljuvat kõnet teha.
*27 Võimalik, et mobiiltelefoniga ei saa üksteisega ühendust.
*28 Võimalik, et DUN-profiili ei saa ühendada. Võimalik, et A2DP-ga lugude taasesitamisel hakatakse DUN-ühendust looma.
*29 Võimalik, et ebastabiilsuse tõttu ei saa DUN-rakendusega ühendust luua.
*30 Võimalik, et „STOP” klahvi puudutamisel katkestatakse A2DP-ühendus.
*31 Võimalik, et sisenevate/väljuvate/toimuvate kõnede ajal ei saa kuvada siseneva/väljuva/toimuva kõne kuvasid ega edastada väljundisse kutsungihelinaid.
*32 Võimalik, et pärast telefoniraamatu teisaldamise lõpetamist või sellest loobumist ei saa HFC-profiiliga automaatselt ühendust luua. Taasühendage palun käsitsi.
*33 Võimalik, et valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede ajaloost ei saa teha väljuvat kõnet.
*34 Võimalik, et telefoniraamatutest ei saa väljuvat kõnet teha.
*35 Valitud, vastuvõetud ja vastamata kõnede ajalugu on üksteisega segi läinud. Neid ei saa eraldi teisaldada.
*36 Vastamata kõnede ajalukku ei ole jäetud mingit teavet.
*37 Võimalik, et sõltuvalt mobiiltelefoni või heliseadme olukorrast ei saa telefoniraamatut teisaldada ega alla laadida.
*38 Võimalik, et sõltuvalt mobiiltelefoni või heliseadme olukorrast ei saa kõnede ajalugu alla laadida.
*39 Sõltuvalt märgikoodi tüübist võivad märgid olla moonutatud.
*40 Pärast AG-ga ühenduse katkestamist võib navigeerimisseade ikooni kuva ekraanil säilitada.
*41 Navigeerimisseade ei pruugi pärast kõne katkestamist jätkata muusika esitamist. Ka ei pruugi ta kuvada taimeri näitu.
*42 Vahel võib mingi ühenduse loomine ebaõnnestuda, palun proovige uuesti.
*43 Bluetooth-ühendus võib ebastabiilne olla ja kasutamist häirida.
*44 Kõne ajal võib esineda müra või katkendlikku heli.
*45 Madalad sagedused võivad kõlada nõrgalt.
*46 Vahel võib esitus külmuda, normaalseks toimimiseks käivitage sõiduk uuesti.
*47 Võimalik, et sõltuvalt numbrite sätete kategooriast ei saa kuvada numbri kategooriat või seda teisaldada.
*48 Ühendus võib toimuda automaatselt, PIN-koodi sisestamata.
*49 Pärast ühenduse loomist võib mobiiltelefon hakata automaatselt muusikat esitama.
*50 Kõne ajalugu pole võimalik teisaldada.
*51 Võimalik, et pole võimalik häälvalimist sooritada.
*52 Pärast telefoniraamatu või kõne ajaloo sünkroonimist võivad andmed kaduma minna või pole võimalik õigesti registreerida.
*53 Teist kõnet ei toetata.
*54 Teise kõne numbrit ei saa kuvada.
*55 Sisenevale kõnele ei saa vastata või sellest keelduda.
*56 Siseneva kõne numbrit ei saa kuvada.
*57 Mobiiltelefonist ei saa teha väljuvaid kõnesid.
*58 Valimistooni ei ole võimalik saata.
*59 Kõnet ei ole võimalik uuesti valida.
*60 Käed-vabad režiimi ei saa lülitada privaatrežiimi või privaatrežiimi käed-vabaks režiimi.
*61 Number 10 klahvi puudutamisel võidakse seade lülitada vaigistatud režiimi.
*62 SIM-kaardi telefoniraamatu teisaldamist ei toetata.

Tagasi lehekülje algusesse